• Bài giảng Tổng quan về Virus - AthenaBài giảng Tổng quan về Virus - Athena

  Nội Dung Khái niệm về Virus Lịch sử phát triển của Virus Virus lây lan như thế nào? Phân biệt giữa Virus, Worm, Trojan ATHENA Horse Chống lại Virus, Worm, Trojan Horse

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các hệ thống mã nguồn mở - Thầy NgôBài giảng Các hệ thống mã nguồn mở - Thầy Ngô

  1. Khái niệm về phần mềm nguồn mở 2. Lợi ích của phần mềm nguồn mở 3. Nhược điểm của các hệ thống mã nguồn mở 4. Các loại giấy phép 5. Phân loại các nhóm phần mềm mã nguồn mở 6. Phần mềm miễn phí dạng dịch vụ (SaaS) 7. Yêu cầu đề tài

  pdf256 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình di động Android - ĐHCN TP.HCMBài giảng Lập trình di động Android - ĐHCN TP.HCM

  1. XML layout – XML container 2. Types of event programming 3. Toast & Alert Dialog 4. Common controls 5. Advanced controls 6. Custom layout 7. Webkit 8. Intent & Intent filters 9. Touch & Multi touch 10. Multi language in Android

  pdf222 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tổng quan về mạng - AthenaBài giảng Tổng quan về mạng - Athena

  Nội Dung Mạng máy tính là gì? Các kiến thức cơ sở? Các loại mạng máy tính: • Mạng LAN, MAN, WAN, Internet Các mô hình xử lý mạng: • Tập trung, Phân phối, Cộng tác Các mô hình quản lý mạng: • Workgroup, Domain Các mô hình ứng dụng mạng: • Peer to Peer, Client-Server

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 12: File HandlingElementary Programming with C - Session 12: File Handling

  File Input/Output All I/O operations in C are carried out using functions from the standard library This approach makes the C file system very powerful and flexible I/O in C is unique because data may be transferred in its internal binary representation or in a human-readable text format Streams The C file system works with a wide variety of d...

  ppt28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 11: Advanced Data types and SortingElementary Programming with C - Session 11: Advanced Data types and Sorting

  Explain structures and their use Define structures Declare structure variables Explain how structure elements are accessed Explain how structures are initialized Explain how assignment statements are used with structures Explain how structures can be passed as arguments to functions Use arrays of structures Explain the initialization of str...

  ppt23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các thiết bị mạng - AthenaBài giảng Các thiết bị mạng - Athena

  Nội Dung Network Interface Card Repeater HUB Bridge ATHENA Switch Router Gateway Modem: ADSL, Dial-up

  pdf53 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 10: StringsElementary Programming with C - Session 10: Strings

  String variables Declaring string variables String I/O operations String Functions Passing Arrays to Functions Example of Passing Strings to Functions String variables Strings are arrays of characters terminated by the NULL (‘\0’) character. String variables can be assigned string constants. A string constant is a sequence of charact...

  ppt20 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các phương tiện truyền dẫn - AthenaBài giảng Các phương tiện truyền dẫn - Athena

  Nội Dung Khái niệm phương tiện truyền dẫn Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn Các loại cable: • Cáp đồng trục (Coaxial) ATHENA • Cáp xoắn đôi (Twisted-Pair) • Cáp quang (Fiber-optic) Các kỹ thuật bấm cáp mạng (bài thực hành)

  pdf51 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mô hình OSI - AthenaBài giảng Mô hình OSI - Athena

  Nội Dung Giới thiệu về mô hình OSI • Khái niệm • Các quy tắc Mô hình tham chiếu OSI • Giới thiệu chi tiết 7 tầng của mô hình OSI ATHENA • Quá trình xử lý và vận chuyển của một gói dữ liệu Mô hình tham chiếu TCP/IP • Khái niệm • Giới thiệu chi tiết 4 tầng của mô hình TCP/IP So sánh mô hình OSI với mô hình TCP/IP

  pdf49 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0