• Bài giảng Firewall - AthenaBài giảng Firewall - Athena

  Nội Dung Khái niệm Firewall Chức năng của Firewall Khái niệm IDS/IPS Chức năng của IDS/IPS

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tổng quan về địa chỉ IP - AthenaBài giảng Tổng quan về địa chỉ IP - Athena

  Nội Dung Khái niệm địa chỉ IP Khái niệm và thuật ngữ liên quan Giới thiệu các lớp địa chỉ IP Chia mạng con (subnetting)

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng WLAN - AthenaBài giảng Mạng WLAN - Athena

   Khái niệm WLAN Các chuẩn trong WLAN Các kỹ thuật truyền tín hiệu trong WLAN • DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum ATHENA • WLAN Media Access Control - CSMA/CA (Carrier sense mutiple/collision avoidance) - RTS/CTS (Request to send/Clear to send) Các thiết bị sử dụng trong mạng WLAN Một số mô hình mạng WLAN

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 9: FunctionsElementary Programming with C - Session 9: Functions

  Functions Structure of a function Explain function declaration and function prototypes Explain the different types of variables Explain how to call functions Call by Value Call by Reference Explain the scope rules for a function Explain functions in multifile programs Explain Storage classes Explain function pointers Functions A func...

  ppt20 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng LAN - AthenaBài giảng Mạng LAN - Athena

  Nội Dung Các kiến trúc mạng LAN? • Khái niệm • Các kiểu kiến trúc mạng: Bus, Star, Ring, Mesh, Star Bus Các công nghệ mạng LAN? ATHENA • Ethernet • Các chuẩn: 10base2, 10base5, 10baseT, 10baseFL

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 8: PointersElementary Programming with C - Session 8: Pointers

  Explain what a pointer is and where it is used Explain how to use pointer variables and pointer operators Assign values to pointers Explain pointer arithmetic Explain pointer comparisons Explain pointers and single dimensional arrays Explain Pointer and multidimensional arrays Explain how allocation of memory takes place What is a Pointer...

  ppt28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 7: ArraysElementary Programming with C - Session 7: Arrays

  Array Elements & Indices Define an array Array handling in C Explain how an array is initialized Explain string / character arrays Explain two dimensional arrays Explain initialization of two dimensional arrays Array Elements & Indices Each member of an array is identified by unique index or subscript assigned to it The dimension of an a...

  ppt18 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 5: ConditionElementary Programming with C - Session 5: Condition

  Explain the Selection Construct - If Statement - If – else statement - Multi if statement - Nested if statement Switch statement Conditional Statement + Conditional statements enable us to change the flow of the program + A conditional statement evaluates to either a true or a false value Example : To find whether ...

  ppt19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các Website ASP.Net MVCNghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các Website ASP.Net MVC

  Tác giả tiến hành nghiên cứu lý thuyết sinh mã nguồn tự động và ứng dụng để tạo ra chương trình sinh tự động mã nguồn các website ASP.NET theo mô hình MVC của Microsoft. Đầu vào là siêu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL), các khuôn mẫu các trang web có cấu trúc theo tiêu chuẩn của thư viện StringTemplate và cấu hình của người dùng. Đầu ra là một ứng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp công nghệ trong thiết kế thiết bị điều khiển lưu lượng mạng SDNNghiên cứu ứng dụng một số giải pháp công nghệ trong thiết kế thiết bị điều khiển lưu lượng mạng SDN

  Công nghệ SDN đã trở nên chín muồi và đang là cơ hội để xây dựng các thiết bị mạng mới. Trên cơ sở đó, thiết bị điều khiển lưu lượng mạng VNTC [1] được đề nghị thay thế các tường lửa thế hệ cũ nhằm bảo vệ các mạng LAN, trung tâm dữ liệu IDC và hạ tầng tính toán mây. Chúng tôi nghiên cứu phối hợp các công nghệ khác nhau được thiết kế tối ưu để tăn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0