• Tài liệu ôn thi môn Sinh học lớp 12Tài liệu ôn thi môn Sinh học lớp 12

  Một gen có 60 vòng xoắn và có chứa 1450 liên kết hyđrô. Trên mạch thứ nhất của gen có15% ađênin và 25% xitôzin. Xác định : 1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen; 2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen trên mỗi mạch gen; 3. Số liên kết hoá trị của gen

  pdf28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 4018 | Lượt tải: 2

 • Chiến thuật khảo sát hàm số trong 5 phútChiến thuật khảo sát hàm số trong 5 phút

  - TXĐ: D={R\ x0} với x0 là giá trị làm phân thức không XĐ - đạo hàm: +, tính y,,gpt y , =0 ----->x= x x x k . , 2 1 - Tiệm cận - BBT - Giao với trục tọa độ : cho x=0---->y =? Cho y =0---->x=?

  pdf7 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 1

 • Hệ thống các phương pháp chứng minh Hình học không gianHệ thống các phương pháp chứng minh Hình học không gian

  (Bản scan) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Cơ sở của phương pháp tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng a và b cần thực hiện 2 bước cơ bản: Bước 1: Tìm hai điểm chung A và B của mặt phẳng a và b Bước 2: Đường thẳng AB là giao tuyến cần tìm AB= (a) giao (b)

  pdf26 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 7

 • Phương trình và bất phương trình chứa trị tuyệt đốiPhương trình và bất phương trình chứa trị tuyệt đối

  Phương pháp giải toán: a. Dạng cơ bản: AB ABA B =?=?=- cách1 22 AB ?= cách 2 B0 AB AB = ? =?? =± ? cách 1 A0 A0 AB A B == ?? ????==- ?? cách 2 b. Các dạng khác: Ta thường xét dấu các biểu thức trong các dấu trị tuyệt đối để khử dấu trị tuyệt đối trên mỗi khoảng. Giải phương trình trên mỗi khoảng. Có thể dùng ẩn phụ.

  pdf5 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 3179 | Lượt tải: 4

 • Công thức toán học sơ cấpCông thức toán học sơ cấp

  Các dấu hiệu chia hết Cho 2: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng chẵn hoặc bằng không. Cho 4: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành m ột số chia hết cho 4 (quy ước 4=04; 8=08). Cho 8: Số (và chỉ số đó) có ba chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành m ột số chia hết cho 8 (quy ước 8=008; 16=016). Cho 3: Số (v...

  pdf96 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 5

 • Cực trị của hàm sốCực trị của hàm số

  ðịnh lý 1: Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm 0x . Khi đó , nếu f có đạo hàm tại điểm 0x thì ( )0' 0 f x =Chú ý : • ðạo hàm ' f có thểbằng 0 tại điểm 0 x nhưng hàm số f không đạt cực trị tại điểm 0x . • Hàm số có thểđạt cực trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm . • Hàm số chỉ có thểđạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 2

 • Các dạng bài tập chia động từCác dạng bài tập chia động từ

  1. (come). What may, we will go ahead. >>> Come. -Đây là câu mệnh lệnh thức , động từ đ-ợc chia ở dạng nguyên thể. 2. We suggest that this application (apply) next year. >>> apply - Ta có một số cấu trúc của suggest: 1 _ Suggest that S + do (Nguyên thể không chia) (đây là cấu trúc giả định ng-ời nói nói vậy, còn ng-ời nghe có thựchiện hay ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 8

 • 2000 test AB2000 test AB

  1. Is Susan . home? a. in b. at c. on d. under --> b 2. "Do the children go to school every day?" "." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. --> b 3. What . now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it --> a 4. They always go to school . bicycle. a. with b. in c. on d. by --> d 5. Wh...

  pdf280 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 2

 • 1500 Test C1500 Test C

  I. Pronunciation: 1. a. country b. fun c. summer d. truth --> d 2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe --> a 3. a. heart b. turn c. early d. third --> a 4. a. song b. one c. long d. gone --> b 5. a. fork b. fall c. wrong d. caught --> c 6. a. full b. push c. but d. put --> c 7. a. deal b. heal c. stealth d. steal --> c

  pdf428 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 4

 • Bài tập kinh tế vi môBài tập kinh tế vi mô

  a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét. b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao? c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và ch...

  doc31 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1925 | Lượt tải: 4