• Đề tài Đánh giá trình độ đọc hiểu Tiếng Anh của sinh viên năm thứhai so với Khung trình độ chung châu ÂuĐề tài Đánh giá trình độ đọc hiểu Tiếng Anh của sinh viên năm thứhai so với Khung trình độ chung châu Âu

  Từthập niên 1980, cùng với chính sách mởcửa, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là vềkinh tế. Từ đó,Việt Nam đã thu hút được nhiều hơn các nguồn đầu tưtừnước ngoài. Kết quảcủa những cuộc đầu tư này đưa đến nhu cầu học ngoại ngữngày càng gia tăng bởi vì người ta không thể phát triển kinh doanh tốt nếu không hiểu biế...

  pdf133 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1616 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Đánh giá năng lực tựhọc của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường đại học sư phạm Đà NẵngLuận văn Đánh giá năng lực tựhọc của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường đại học sư phạm Đà Nẵng

  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệhiện đại đang tạo ra sựbiến đổi sâu sắc, toàn diện đối với cảnền kinh tế, từng bước chuyển từnền kinh tếcông nghiệp sang nền kinh tếtri thức. Nền kinh tếtri thức, với những đặc trưng cơ bản là coi tri thức khoa học, công nghệlà một tư liệu sản xuất quan trọng đã đặt ra nhiều yêu cầu mới cho giáo dục đào t...

  pdf126 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành Vận tải Việt NamĐề tài Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành Vận tải Việt Nam

  Những đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu của luận án, NCS đưa ra những những đề xuất sau: - Tổng cục Thống kê nên qui định các doanh nghiệp vận tải cần nộp báo cáo trực tiếp cho Vụ Hệ thống Tài khoản quốc, đồng thời qui định thời hạn nộp báo cáo của các doanh nghiệp vận tải sớm hơn (bằng cách nộp báo cáo qua mạng trước r...

  pdf2 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0

 • Chương trình đào tạo thạc sĩ Toán học chuyên ngành toán giải tíchChương trình đào tạo thạc sĩ Toán học chuyên ngành toán giải tích

  KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ) PHI 651 (3 tín chỉ) - Triết học Học phần kế thừa những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo Triết học ở bậc đại học, phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, những vấn đề mới của thời đại và đất nước. Học viên được học các chuyên đề chuyên s...

  pdf264 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồiLuận văn Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi

  Luận văn tốt nghiệp trong chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ của tôi đƣợc hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và tích luỹ kiến thức tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng - Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với sự hƣớng dẫn, dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo và sự tham khảo ý kiến của các bạn đồng học. Nhân dịp này t...

  pdf107 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 2

 • Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảyƯớc lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy

  Abstract. Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho các mô hình GBM, GBM có thêm bước nhảy và mô hình độ biến động ngẫu nhiên có b...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 771 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫuCác phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu

  Abstract: Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo như: khái niệm ước lượng không chệch, tính vững của ước lượng. Đề cập đến lấy m...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu đề xuất tiêu chí sinh thái học bảo tồn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu tại xã Hải Phö - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam ĐịnhLuận văn Nghiên cứu đề xuất tiêu chí sinh thái học bảo tồn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu tại xã Hải Phö - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

  Xây dựng NTM không phải là quá trình “đô thị hóa nông thôn”, không đơn giản chỉ là cứng hóa đƣờng làng ngõ xóm, kiên cố hóa công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội mà chính là từng bƣớc nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, với mục tiêu: “Sản xuất phát triển, làng xóm văn minh, diện mạo sạch sẽ, quản lý dân chủ”...

  pdf104 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0

 • Thử nghiệm phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Công ty Tài Chính ViệtThử nghiệm phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Công ty Tài Chính Việt

  Abstract: Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về xác suất: phần tử ngẫu nhiên và phân phối xác suất; một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; một số phân phối thường gặp. Nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên: một số quá trình ngẫu nhiên thường gặp. Giới thiệu về hồi quy Poisson. Mô hình hồi quy Poisson tổng quát. Phân tích hoạt động tín dụng t...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 2

 • Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải DươngKết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương

  Thống kê toán học là công cụ nghiên cứu được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành khoa học thực nghiệm nhất là trong y học, sinh học, xã hội học, kinh tế và môi trường Thống kê toán học giúp cho các ngành khoa học khám phá ra từ các số liệu thực nghiệm các quy luật nội tại của các hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội. Các nghiên cứu...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0