• Bài tập ôn tập tốt nghiệp THPT - Phần hình họcBài tập ôn tập tốt nghiệp THPT - Phần hình học

  • Hình vuông cạnh a có diện tích • Hình chữ nhật có cạnh a,b có diện tích • Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a,b có diện tích . Tam giác thường biết cạnh đáy và chiều cao

  doc18 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 3786 | Lượt tải: 9

 • Bài tập ôn tập tốt nghiệp THPT - Phần giải tíchBài tập ôn tập tốt nghiệp THPT - Phần giải tích

  Bài 1: Cho hàm số y = x3 – mx + m + 2 có đồ thị là (Cm). a) Khảo sát hàm số khi m = 3. b) Dùng đồ thị (C3), biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x3 – 3x – k +1 = 0. c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng (D): y = 3. Bài 2: Cho hàm số y = x3 – 2x2 – (m - 1)x + m = 0 a) Xác định m để hàm số có cực trị. b) Khảo sá...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2819 | Lượt tải: 8

 • Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2011-2012Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2011-2012

  Câu 1: (3.0 điểm) Cho hàm số 3 3 2 y x x = − − có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2. Viết PTTT với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. (ĐS: y= -3x-2) 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đườngthẳng (d): 2 y x = − . (ĐS: 8)

  pdf20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 2

 • Đề cương ôn tập Hóa học 12Đề cương ôn tập Hóa học 12

  Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là a, 5 b, 4 c, 2 d, 3 Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là a, 2 b, 3 c, 4 d, 5 Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là a, 2 b, 3 c, 4 d, 5

  pdf43 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1279 | Lượt tải: 4

 • Danh sách từ vựng thiết yếu dùng cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn Tiếng AnhDanh sách từ vựng thiết yếu dùng cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

  ability: khả năng accept: chấp nhận accident: tai nạn action: hành động advantage: thuận lợi adventure: cuộc phiêu lưu advertising: quảng cáo

  pdf7 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1179 | Lượt tải: 7

 • Hướng dẫn đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn Địa lýHướng dẫn đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

  Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội Bối cảnh: - Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh - Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài Diễn biến: Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, được xác định và đẩy mạnh từ sau 1986.

  pdf49 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 2

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp Ngữ văn 12Đề cương ôn thi tốt nghiệp Ngữ văn 12

  VĂN HỌC VIỆT NAM -Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX -Tuyên ngôn Độc lập -Hồ Chí Minh -Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh -Tây Tiến –Quang Dũng -Việt Bắc(trích) -Tố Hữu -Đất Nước(trích Trường ca Mặt đường khát vọng) -Nguyễn Khoa Điềm -Sóng –Xuân Quỳnh -Người lái đò Sông Đà(trích) -Nguyễn Tuân -Ai đã đặt tên cho dòn...

  pdf91 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 23

 • Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song songĐường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song

  1. Xác định một mặt phẳng ?Ba điểm không thẳ ng hàng thuộc mặt phẳng. (mp(ABC), (ABC)) ?Một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó thuộ c mặ t phẳng. (mp(A,d)) ?Hai đường thẳ ng cắ t nhau thuộ c mặt phẳng. (mp(a, b)) 2. Một số qui tắc vẽ hình biểu diễn của hình không gian ?Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳ ng...

  pdf13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 4274 | Lượt tải: 4

 • Vecto trong không gian quan hệ vuông góc trong không gianVecto trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian

  ?Định nghĩa, tính chất, các phép toá n về vectơ trong không gian được xây dựng hoà n toàn tương tự như trong mặ t phẳ ng. ?Lưu ý : + Qui tắc ba điểm:Cho ba điểm A, B, C bấ t kỳ, ta có : AB BC AC ? ? ???? ???? ???? + Qui tắc hình bình hành:Cho hình bình hà nh ABCD, ta có: AB AD AC ? ? ???? ???? ???? + Qui tắc hình hộp:Cho hình hộp ABCD....

  pdf15 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 6089 | Lượt tải: 2

 • 20 đề ôn thi tốt nghiệp 2012 môn Toán20 đề ôn thi tốt nghiệp 2012 môn Toán

  Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số: 2 (1 ) (4 ) y x x = − − 1)Khảo sát sựbiến thiên và vẽ đồthị ( ) C của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồthị ( ) C tại giao điểm của ( ) C với trục hoành. 3) Tìm m đểphương trình sau đây có 3 nghiệm phân biệt: 3 2 6 9 4 0 x x x m − + − + = Câu II (3,0 điểm): 1)Giải phương trình: 2 1 2...

  pdf20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 1