• QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACOQL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO

  Phần 1 : Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty công trình đường thuỷ Phần 2 : Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ Phần 3 : Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1376 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà NộiGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

  Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 1

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng TràKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà. Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí...

  doc55 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 3

 • Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam ÁTổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

  Phần I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ tại các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 3

 • Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DNKế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN

  PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

  doc84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 5

 • Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội TosercoHạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. Phần III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 2

 • Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty dệt Minh KhaiThực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai

  Chương 1: Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu và vai trò của nó đối với nền kinh tế quốc dân. Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai. Chương 3: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai.

  doc46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng LongMột số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long

  Chương 1. Khái quát về công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long (ARTEX Thăng Long) Chương 2. Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) tại Công ty ARTEX Thăng Long. Chương 3. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty ARTEX Thăng Long.

  doc47 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 1

 • XK hàng thuỷ sản của VN sang TT MĩXK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ

  Chương I : Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân Chương II: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ thời gian qua. Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản việt nam sang thị trường Mỹ.

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mớiQuan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Chương 1. Những nhân tố tác động tới đường lối đổi mới của Việt Nam Chương 2. Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ 1986 đến nay Chương 3. Triển vọng quan hệ đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 2