• Luận án Khung mô tả chi tiết năng lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ (Nghiên cứu trường hợp Học viện ANND)Luận án Khung mô tả chi tiết năng lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ (Nghiên cứu trường hợp Học viện ANND)

  Bối cảnh toàn cầu hóa với xu hướng hội nhập quốc tế đặt ra các nhu cầu về một thước đo năng lực ngoại ngữ chung làm căn cứ thống nhất để quy chiếu trình độ sử dụng ngôn ngữ của các thứ tiếng tại các quốc gia khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng chứng chỉ. Tuy nhiên trong lĩnh vực dạy học ngo...

  pdf247 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 1

 • Luận án Đối chiếu thuật ngữ cơ khí trong tiếng Anh và tiếng ViệtLuận án Đối chiếu thuật ngữ cơ khí trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Những năm đầu của thế kỷ XXI, nhân loại được chứng kiến nhiều biến đổi sâu rộng lớn của thế giới, nhất là sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, mà đặc trưng là các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng mới, công nghệ hàng không và vũ trụ đang tác động sâu rộng đến...

  pdf220 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Luận án Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)Luận án Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)

  1.1. Trong các nguồn bổ sung từ vựng cho một ngôn ngữ, bên cạnh các phương thức tạo từ mang tính nội lực thì vay mượn với tư cách ngoại lực là một nguồn bổ sung có vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, vay mượn từ vựng trở thành hiện tượng phổ biến của mọi ngôn ngữ. Có thể nói, hầu như không có vốn từ của một ngôn ngữ nào lại không có các từ ngữ vay ...

  pdf168 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0

 • JULY 2009 - NEW TOEIC Part 5 / 6 / 7JULY 2009 - NEW TOEIC Part 5 / 6 / 7

  101. Saint Lawrence's University was ________ in its bid to host the national volleyball finals. (a) rejection (b) rejecting (c) rejected (d) rejects 102. It is challenging to ________ with a manager who is so close-minded about solutions. (a) intend (b) negotiate (c) estimate (d) promote 103. Wait ________ the announcement to be ...

  doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2756 | Lượt tải: 5

 • 100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

  Q1 Try and be a little more cheerful because if you don't bear .soon, you'll make everyone else miserable. (a) through (b) along (c) up (d) to Q2 We were in a small rowing boat and were terrified that the steamer hadn't seen us as it was bearing .on us. (a) down (b) across (c) over (d) under Q3 I fully understand your comments and bearing thos...

  pdf207 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2722 | Lượt tải: 1

 • La gestion d’entrepriseLa gestion d’entreprise

  Les typologies existantes réduisent l’entreprise à un statut juridique, à une taille ou à une activité. On distingue ainsi : • selon leur taille (chiffres d'affaire, nom de salariés ) : - les petites et moyennes entreprises - les grandes entreprises • selon leur statut juridique: - les entreprises privées ( entreprises individuelles, ...

  pdf95 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 1

 • E TOEFL Grammar ReviewE TOEFL Grammar Review

  Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng:  4 nguyên âm A, E, I, O.  2 bán nguyên âm U, Y. (uncle, unnatural, umbrella)  Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)  Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P)  Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni." phải dùng "a" (a university/ ...

  pdf116 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1

 • Đề thi tuyển dụng tiếng Anh vào các ngân hàngĐề thi tuyển dụng tiếng Anh vào các ngân hàng

  Circle the correct answer 1. In the long term . is due to increase in the price of raw materials. This is the situation where prices rise to keep up with increased production cost. a. devaluation b. inflation c. recession d. crisis 2. In a accordance with our usual terms, payment will be by This is a letter from a bank authorizing payment...

  pdf16 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2768 | Lượt tải: 1

 • “For” có gì khác với “since”?“For” có gì khác với “since”?

  Trong cuộc sống, có thể ở đâu đó, chúng ta vẫn nghe thấy người ta nói “since two years ago” nhưng về mặt ngữ pháp thì John không nghĩ có thể sử dụng 2 phó từ chỉ thời gian "since" và "ago" cùng với nhau. Linh: Anh John vừa mới ốm dậy mà hôm nay đã rất hăng hái kiểm tra hòm thư john.linh@aac.edu.vn để trả lời bạn thư của các bạn, tuy nhiên cũng chỉ...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 1

 • Writing task 1 band 8 - 9Writing task 1 band 8 - 9

  The graph shows changes in the gap between US energy consumption and production since 1950. It also estimates trends up to 2025. Between 1950 and 1970 both production and consumption increased from just over 30 units to about 65, and although consumption was consistently higher, the difference was marginal during this period. However, production gr...

  docx7 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 1