• Đề tài Quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh PhúcĐề tài Quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc

  Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, được Đại hội đại biểu toà...

  pdf99 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 2267 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng NinhĐề tài Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  Song song với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nƣớc (NSNN) là một trong những công cụ quan trọng với tính chất là nội lực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nƣớc luôn luôn cần thiết phải có nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thƣờng xuyên, chi đầu tƣ xây dựng cơ...

  pdf118 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học an giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉĐề tài Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học an giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

  Trong bối cảnh nhân loại đã và đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ thông tin cùng với nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo đang diễn ra những biến đổi sâu sắ c trên quy mô toàn cầu. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tản...

  doc123 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trƣờng cao đẳng Hàng Hải ILuận văn Quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trƣờng cao đẳng Hàng Hải I

  Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là kể từ khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với khoa...

  pdf117 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hoá nga trường đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉLuận văn Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hoá nga trường đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

  Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN và triển khai đề tài “Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ” tác giả luôn được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của của các thầy cô trong trư...

  doc107 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà NamLuận văn Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam

  Hà Nam nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 50 km (là cửa ngõ phía Nam của thủ đô), phía Đông giáp với Hƣng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp Nam Đ ịnh và Ninh Bình, phía Tây giáp Hòa Bình. Vị trí địa lý này tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Trong những năm vừa ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 2792 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Quản lý chất lƣợng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà NộiLuận văn Quản lý chất lƣợng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Trong tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng là một mục tiêu quan trọng để các doanh nghiệp hướng tới, nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó toàn cầu hoá đang là xu thế tất yếu hiện nay, diễn ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển đồng ...

  pdf107 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp nghiên cứu và viết Luận văn thạc sĩPhương pháp nghiên cứu và viết Luận văn thạc sĩ

  Trong hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng, hoạt ñộng tín dụng vẫn là hoạt ñộng mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng. Tuy nhiên, ñây cũng là hoạt ñộng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnhhưởng ñến khả năng thu hồi ñược vốn vay, làm ảnh hưởng ñến khả năng thanh khoản của ngân hàng, làm giả...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 6332 | Lượt tải: 1

 • Phát triển kỹ năng tự học toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên tiểu họcPhát triển kỹ năng tự học toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên tiểu học

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Một trong những 9 nhân tố quan trọng bậc nhất, quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá chính là nhâ...

  pdf206 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phát triển bền vững làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố Hà NộiĐề tài Phát triển bền vững làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố Hà Nội

  Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, với đặc trưng của nền sản xuất nông nghiệp mùa vụ và chế độ làng xã, nghề thủ công xuất hiện khá sớm và gắn liền với lịch sử của dân tộc. Các làng nghề đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng và dần dần được qui về các khái niệm như ...

  docx132 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 3800 | Lượt tải: 3