• Khai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéoKhai thác thủy sản đại cương - Phần 6: Lưới kéo

  Lưới kéo là một trong những ngư cụ quan trọng nhất trong nghề khai thác hải sản, có thể đánh bắt ở mọi vùng nước, tầng nước, đối tượng đánh bắt đa dạng và thường đạt hiệu quả cao.  Hiện ở Việt Nam, sản lượng khai thác hàng năm của nghề này chiếm khoảng 40% tổng sản lượng khai thác cá biển, số lượng tàu thuyền của nghề lưới kéo chiếm khoảng 27% tổn...

  ppt25 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 1

 • Khai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụKhai thác thủy sản đại cương - Phần 5: Nguyên lý ngư cụ

  Giai đoạn 1: xa xưa, ngư cụ là lao, tên, móc làm bằng đá, xướng, vỏ sò, răng thú Giai đoạn 2: ngư cụ mang tính chủ động hơn: câu, lờ, lợp Giai đoạn 3: xuất hiện lưới và các ngư cụ liên quan đến lưới. Giai đoạn 4: phát triển thêm kỹ thuật và thiết bị hàng hải, tàu hiện đại, thiết bị thăm dò, cơ giới hóa nghề cá

  ppt19 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 1

 • Khai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sảnKhai thác thủy sản đại cương - Phần 2: Tàu thuyền khai thác thủy sản

  Tàu thuyền khai thác thủy sản là tàu thuyền có kết cấu và tính năng phù hợp với yêu cầu hoạt động của từng loại ngư cụ nhằm đạt hiệu quả đánh bắt cao. Trang bị động lực: Có lắp máy Không lắp máy   Loại ngư cụ: Tàu thuyền làm nghề lưới kéo Tàu thuyền làm nghề lưới vây Tàu thuyền làm nghề lưới rê Tàu thuyền làm nghề câu Tàu thuyền làm nghề ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0

 • Khai thác thủy sản đại cương - Phần 1: Nghề cá và ngư trườngKhai thác thủy sản đại cương - Phần 1: Nghề cá và ngư trường

  Khai thác thủy sản là một trong những hoạt động cổ xưa nhất của loài người Khai thác thương mại muốn đạt được lợi nhuận tối ưu (doanh thu và chi phí hoạt động của tổng cường lực đánh bắt là hợp lý nhất) đòi hỏi phải có sự kết hợp liên ngành từ các dịch vụ hậu cần nghề cá đến cơ cấu nghề phát triển hợp lý, đồng thời phải duy trì và bảo vệ tốt nguồ...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư nuôi cá cảnh nước ngọt ở TP Hồ Chí MinhCác yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư nuôi cá cảnh nước ngọt ở TP Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi qui tuyến tính trong kinh tế lượng với dữ liệu sơ cấp ñược thu thập từ 04/2009 ñến 12/2009 ñể xây dựng ñược năm mô hình về sự sẵn lòng ñầu tư cho việc nuôi cá cảnh nước ngọt trên ñịa bàn TP.HCM, bao gồm tổng chi phí ñầu tư nuôi cá, chi phí mua bể cá và giá ñỡ, chi phí mua cá, và trang thiết bị. Kết qu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí MinhCác yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CHI PHÍ CHO THÚ VUI CÁ CẢNH BIỂN CỦA NGƯỜI NUÔI GIẢI TRÍ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ngọc Quyến*, Tô Thị Kim Hồng** và Nguyễn Minh ðức* * Bộ môn Quản Lý và Phát Triển Nghề Cá – ðại Học Nông Lâm TPHCM ** Khoa Kinh Tế - ðại Học Mở TPHCM TÓM TẮT Như nhiều hình thức giải trí khác, việc nuôi cá cảnh biển cho mục ñích...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu đào tạo nghề kỷ thuật nuôi cá nước ngọtTài liệu đào tạo nghề kỷ thuật nuôi cá nước ngọt

  MỞ ĐẦU Nuôi thủy sản nước ngọt những năm gần đây trở thành một hướng phát triển quan trọng trong nông nghiệp. Diện tích nuôi cá nước ngọt tăng nhanh do chủ trương của Nhà nước chuyển đổi những diện tích ruộng trũng cấy lúa năng suất thấp sang nuôi cá cho năng suất cao và ổn dịnh. Mặt khác, sản phẩm nuôi thủy sản là nguồn thực phẩm giàu chất dinh d...

  doc61 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 2

 • Lâm nghiệp - Bài 1: Những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèoLâm nghiệp - Bài 1: Những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèo

  Bài thứ nhất NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA RỪNG THỨ SINH NGHÈO 1.1. Khái niệm về rừng thứ sinh nghèo Rừng thứ sinh nghèo được hình thành do các quá trình diễn thế thứ sinh dưới ảnh hưởng đa dạng của tự nhiên và hoạt động sống của con người như khai thác gỗ, làm nương rẫy Nói chung, sự xuất hiện rừng thứ sinh nghèo là do việc xử lý rừng không theo những ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 1