• Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí MinhCác yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cho thú vui cá cảnh biển của người nuôi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CHI PHÍ CHO THÚ VUI CÁ CẢNH BIỂN CỦA NGƯỜI NUÔI GIẢI TRÍ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ngọc Quyến*, Tô Thị Kim Hồng** và Nguyễn Minh ðức* * Bộ môn Quản Lý và Phát Triển Nghề Cá – ðại Học Nông Lâm TPHCM ** Khoa Kinh Tế - ðại Học Mở TPHCM TÓM TẮT Như nhiều hình thức giải trí khác, việc nuôi cá cảnh biển cho mục ñích...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu đào tạo nghề kỷ thuật nuôi cá nước ngọtTài liệu đào tạo nghề kỷ thuật nuôi cá nước ngọt

  MỞ ĐẦU Nuôi thủy sản nước ngọt những năm gần đây trở thành một hướng phát triển quan trọng trong nông nghiệp. Diện tích nuôi cá nước ngọt tăng nhanh do chủ trương của Nhà nước chuyển đổi những diện tích ruộng trũng cấy lúa năng suất thấp sang nuôi cá cho năng suất cao và ổn dịnh. Mặt khác, sản phẩm nuôi thủy sản là nguồn thực phẩm giàu chất dinh d...

  doc61 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 2

 • Lâm nghiệp - Bài 1: Những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèoLâm nghiệp - Bài 1: Những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèo

  Bài thứ nhất NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA RỪNG THỨ SINH NGHÈO 1.1. Khái niệm về rừng thứ sinh nghèo Rừng thứ sinh nghèo được hình thành do các quá trình diễn thế thứ sinh dưới ảnh hưởng đa dạng của tự nhiên và hoạt động sống của con người như khai thác gỗ, làm nương rẫy Nói chung, sự xuất hiện rừng thứ sinh nghèo là do việc xử lý rừng không theo những ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 700 | Lượt tải: 1