• Rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học sinh học trung học phổ thôngRèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học sinh học trung học phổ thông

  Trong một thế giới bùng nổ thông tin, khi tiếp xúc với một luồng thông tin nào đó, mỗi người học cần phải có sự “hoài nghi”, biết cách quan sát, khám phá và lựa chọn cho mình những thông tin chính xác và cần thiết để giải quyết vấn đề, để lập luận và thuyết phục người khác nhìn vấn đề theo khía cạnh đúng đắn. Để làm được điều này người học cần ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán Lớp 12 (Phần 2) - Doãn ThịnhTài liệu Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán Lớp 12 (Phần 2) - Doãn Thịnh

  TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1 KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN 1 Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất: Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung. Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. 2 Mỗi ...

  pdf209 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán Lớp 12 (Phần 1) - Doãn ThịnhTài liệu Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán Lớp 12 (Phần 1) - Doãn Thịnh

  Câu 11. Cho hàm số y ˘ ¡x3 ¯3x2 ¡3x¯2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Hàm số luôn nghịch biến trên R. B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (¡1;1) và (1;¯1). C. Hàm số đồng biến trên khoảng (¡1;1) và nghịch biến trên khoảng (1;¯1). D. Hàm số luôn đồng biến trên R. Câu 12. Cho hàm số y ˘ x¯3¯2p2¡ x. Khẳng định nào sau đây là khẳn...

  pdf341 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế ma trận nội dung - năng lực trong phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thôngThiết kế ma trận nội dung - năng lực trong phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thông

  Định hướng dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2025 đã đặt ra những yêu cầu đối với giáo viên về năng lực nghề nghiệp, đặc biệt khả năng phát triển chương trình giáo dục nói chung và chương trình nhà trường nói riêng phù hợp với đối tượng người học. Bài báo đề xuất một hỗ trợ kĩ thuật để phát triển chươ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thôngThiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

  Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam chuyển từ coi trọng đánh giá tổng kết sang coi trọng đánh giá quá trình và hướng vào năng lực người học. Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để có thể đánh giá xác thực được năng lực của học sinh trong quá trình dạy học?”. Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất quy trình thiết kế và sử dụng Rubrics t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0

 • Dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo hướng hình thành năng lực cho học sinhDạy học môn Toán ở trường phổ thông theo hướng hình thành năng lực cho học sinh

  Bài viết trình bày một số vấn đề về năng lực, sự khác biệt giữa dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và dạy học theo hướng tiếp cận nội dung cho học sinh. Nhóm tác giả nêu lên 7 nhóm năng lực cần hình thành cho học sinh khi dạy học môn Toán là: Năng lực phán đoán, năng lực mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát; Năng lực xây dựng các kh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 2

 • Dạy học Lượng giác trong Chương trình Toán phổ thông hiện hànhDạy học Lượng giác trong Chương trình Toán phổ thông hiện hành

  Bài viết làm rõ tiến trình dạy học Lượng giác ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong chương trình môn Toán hiện hành thông qua việc phân tích những ưu điểm và hạn chế của bốn giai đoạn dạy học Lượng giác của chương trình môn Toán phổ thông hiện nay.Trên cơ sở đó, đã chỉ ra một số điểm cần chú ý trong dạy học nội dung Lượng giác chươ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 1

 • Ứng dụng công nghệ 3D trong dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018Ứng dụng công nghệ 3D trong dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018

  Để đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với thời đại công nghệ 3D, thời đại công nghiệp 4.0, các trường học ở Việt Nam đã đầu tư và phát triển các chương trình liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) trong thời gian qua, đặc biệt là mô hình STEMTech với yếu tố Công nghệ được đặc biệt nhấn mạnh. Cùng với đó, chương trình giáo ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Tỉ số kép của bốn đường thẳng Lobachevsky đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng PoincaréTỉ số kép của bốn đường thẳng Lobachevsky đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  2. Kết quả chính Nếu đường thẳng Lob (𝑙) có thể hiện là nửa đường tròn tâm 𝐻, ta nói điểm 𝐻 là tâm của (𝑙). Nếu đường thẳng Lob (𝑙) có thể hiện là nửa đường thẳng vuông góc trục 𝑂𝑥, ta nói (𝑙) có tâm 𝐻 vô tận (𝐻 ≡ ∞). Định lý 2.1. Cho bốn đường thẳng Lob phân biệt (𝑎), (𝑏), (𝑐), (𝑑) cố định, đồng quy tại 𝑆. Xét một cát tuyến bất...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Raspberry Pi – Giải pháp triển khai STEM Robotics trong dạy học ở trường phổ thôngRaspberry Pi – Giải pháp triển khai STEM Robotics trong dạy học ở trường phổ thông

  STEM Robotics là điểm nhấn ấn tượng của giáo dục STEM. Học sinh sẽ sử dụng robot và các công cụ lập trình để mô phỏng và giải quyết vấn đề. Điều này buộc học sinh phải vận dụng và tích hợp kiến thức của 4 lĩnh vực “Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học” để hoàn thành các dự án học tập. Tuy nhiên, chi phí đầu tư dụng cụ và thiết bị lại chín...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0