• Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan giữa nồng độ cytokine với tiên lượng của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan giữa nồng độ cytokine với tiên lượng của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

  Mở đầu: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là bệnh lý thường gặp trong hồi sức. Bên cạnh chẩn đoán sớm và điều trị tích cực theo đúng phác đồ thì việc đánh giá mức độ nặng, tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị cũng rất quan trọng. Các chất chỉ điểm sinh học (biomarker), đặc biệt là cytokine được kỳ vọng sẽ gia tăng độ chính xác của các tiêu chuẩn lâm sà...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 2

 • So sánh độ mở góc giữa chụp cắt lớp quang học phần trước và soi góc tiền phòngSo sánh độ mở góc giữa chụp cắt lớp quang học phần trước và soi góc tiền phòng

  Mục tiêu nghiên cứu: So sánh độ mở góc tiền phòng qua chụp cắt lớp quang học phần trước và soi góc tiền phòng trên những bệnh nhân ≥40 tuổi nghi ngờ tiền phòng nông. Qua đó khảo sát độ phù hợp của hai phương pháp trong việc phát hiện góc đóng. Xác định độ nhạy, độ chuyên của máy OCT bán phần trước trong việc phát hiện góc đóng khi lấy soi góc tiền...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầuTiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu

  Tiêu chuẩn Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) qui định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và cải tiến việc thực hiện OH&S. Nó không phải là chuẩn mực thực hiện OH&S của quốc gia, cũng không chỉ ra chi ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0

 • Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm TCVN 5603 - 1998Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm TCVN 5603 - 1998

  Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là nền móng vững chắc cho việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, và cần được sử dụng tiêu chuẩn nguyên tắc chung này để liên kết với từng qui phạm riêng về thực hành vệ sinh một cách thích hợp và phối hợp với những hướng dẫn về chỉ tiêu vi sinh. Tiêu chuẩn này hướng dẫn toàn bộ theo chu trình thực phẩm suốt từ khâu ban đ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập di truyền họcÔn tập di truyền học

  ÔN TẬP DI TRUYỀN HỌC Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng lipit màng tế bào Eukaryota? Lipid màng tế bào là lớp phân tử kép lipid vì lớp này gồm hai lớp phân tử lipit áp sát nhau làm nên cấu trúc cơ bản bao bọc quanh tế bào. Lipid màng có thành phần cấu trúc và đặc tính cơ bản như sau: Về thành phần hoá học, lipid màng được chia làm hai loạ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 1: Numbering systems and mathematical reviewY khoa - Dược - Chapter 1: Numbering systems and mathematical review

  Identify and determine the values of Roman and Arabic numerals. Understand and compare the values of fractions in various formats. Accurately add, subtract, multiply, and divide fractions and decimals. Convert fractions to mixed numbers and decimals.

  ppt70 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 2: Percents, ratios, and proportionsY khoa - Dược - Chapter 2: Percents, ratios, and proportions

  Calculate equivalent measurements, using percents, ratios, decimals, and fractions. Indicate solution strengths by using percents and ratios. Provides a way to express the relationship of parts to a whole Indicated by symbol % Percent literally means “per 100” or “divided by 100” The whole is always 100 units/parts

  ppt72 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 1 - The profession of medical assistingY khoa - Dược - Chapter 1 - The profession of medical assisting

  1.1 Describe the job responsibilities of a medical assistant. 1.2 Discuss the professional training of a medical assistant. 1.3 Identify the personal characteristics a medical assistant needs. 1.4 Define multiskilled health professional.

  ppt48 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 2: Types of medical practiceY khoa - Dược - Chapter 2: Types of medical practice

  2.1 Describe medical specialties and specialists. 2.2 Explain the purpose of the American Board of Medical Specialties. 2.3 Describe the duties of several types of allied health professionals with whom medical assistants may work. 2.4 Name professional associations that may help advance a medical assistant’s career.

  ppt54 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 705 | Lượt tải: 0

 • Y khoa - Dược - Chapter 3: Legal and ethical issues in medical practice, including hipaaY khoa - Dược - Chapter 3: Legal and ethical issues in medical practice, including hipaa

  3.1 Define ethics, bioethics, and medical law. 3.2 Discuss the measures a medical practice must take to avoid malpractice claims. 3.3 Discuss medical documentation and how it applies to medical law.

  ppt70 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 21/01/2020 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0