• Phân tích vai trò tác chiến của lực lượng phòng không-Không quân trong chiến dịch điện biên phủ năm 1954 và điện biên phủ trên không 12 ngày đêm tháng 12-1972Phân tích vai trò tác chiến của lực lượng phòng không-Không quân trong chiến dịch điện biên phủ năm 1954 và điện biên phủ trên không 12 ngày đêm tháng 12-1972

  Một dân tộc muốn đứng vững không những có một tiềm lực kinh tế to lớn mà còn phải có một nền quân sự hùng mạnh. Lịch sử thế giới đã minh chứng rằng, các dân tộc dù có phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội đến đâu mà không đảm bảo được về an ninh, quốc phòng thì sớm hay muộn cũng bị dân tộc hiếu chiến khác thôn tính. Loài người đã trải qua rất nhiề...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0

 • Phân tích vai trò chiến đấu của lực lượng phòng không - Không quân (PK-KQ) trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972.Phân tích vai trò chiến đấu của lực lượng phòng không - Không quân (PK-KQ) trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972.

  Như chúng ta đã biết,trong giai đoạn hiện nay khi mà khoa học công nghệ đã có những bước phát triển nhảy vọt thì các phương tiện tiến công đường không có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của trận chiến.Các quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh đang ra sức đầu tư để phát triển các phương tiện tiến công đường không hiện đại nhằm dành ư...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử phát triển của nghành hàng không và không quân trên thế giớiLịch sử phát triển của nghành hàng không và không quân trên thế giới

  Máy bay là loại phương tiện bay nặng hơn không khí. Có động lực (động cơ) và có khả năng bay trong khí quyển nhờ các lực nâng khí động học. Có loại máy bay cánh nâng cố định, có loại máy bay cánh nâng quay hay máy bay trên đệm khí hở, máy bay xuồng. Sự phát triển của máy bay là đỉnh cao của trí tuệ con người. Chế tạo máy bay và vận chuyển hàng kh...

  doc27 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 0

 • Nền văn minh của nước đại PhápNền văn minh của nước đại Pháp

  Nhận định:"Với bên bị tấn công vấn đề cơ bản là phòng không".Trong thực tế chống tác chiến phòng không là vấn đề vô cùng phức tạp vì với cuộc cách mạng khoa học như hiện nay ,các phương tiện tấn công đường không ngày nay tiến bộ cả về chiến thuật lẫn công nghệ .Pháo phòng không được đánh giá là một lực lượng đáng trả có hiệu quả các phương tiện tấn...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0

 • Nền tảng lí luận cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt NamNền tảng lí luận cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

  Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một nhà nước kiểu mới đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, hoạt động theo lí tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, chấm dứt gần một thế kỷ chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Ngày 30/4/1975, chính quyền tay sai S...

  doc10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích vai trò, nhiệm vụ, thành phần của không quân nói chung và vai trò của không quân nhân dân Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ tổ quốcĐề tài Phân tích vai trò, nhiệm vụ, thành phần của không quân nói chung và vai trò của không quân nhân dân Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc

  Sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước đã hoàn toàn giải phóng, được sống trong nền hoà bình phát triển nhưng mọi người trong lớp sinh viên chúng ta đều có thể nhận thấy được các các hiểm hoạ mà thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá nước ta. Với chính sách thực hiện quốc phòng toàn dân, xây dựng một đội ngũ lực lượng dự bị động viên hùng...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những vấn đề cơ bản về việc làm và ảnh hưởng của việc làm ở nông thôn tới phát triển kinh tế xã hội nước taĐề tài Những vấn đề cơ bản về việc làm và ảnh hưởng của việc làm ở nông thôn tới phát triển kinh tế xã hội nước ta

  Nền kinh tế nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể, nhất là kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn nước ta đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thành quả đạt được đó, một trong những vấn đề xã hội bức xúc nhất vẫn là giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Không có việc làm, nguồn...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề về phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nayĐề tài Một số vấn đề về phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay

  Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nụng nghiệp, cung cấp lương thực, thực phẩm cho dõn cư, nguyờn liệu cho cỏc ngành cụng nghiệp chế biến, là cơ sở để phỏt triển chăn nuụi và cũn là nguồn xuất khẩu cú giỏ trị. theo giỏ trị sử dụng, cõy trồng được phõn thành cỏc nhúm: cõy lương thực, cõy cụng nghiệp, cây ăn quả, cây rau đậu Ở Việt Nam, ngành trồng ...

  doc53 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 2

 • Phản ánh hoạt động của đơn vị trong việc quản lý đầu tư phát triển.Phản ánh hoạt động của đơn vị trong việc quản lý đầu tư phát triển.

  Thực tập là việc rất cần thiết và có ý nghĩa đối với mỗi sinh viên trước khi tốt nghiệp. Là một cơ hội tốt cho những sinh viên năm cuối có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với những công việc trong thực tế, đây không chỉ là giai đoạn sinh viên kiểm nghiệm lại những kiến thức lý thuyết đã học mà còn giúp sinh viên làm quen với những công việc liên quan ...

  doc56 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà đất ở Việt NamĐề tài Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà đất ở Việt Nam

  Đất đai và nhà ở là những nhu cầu không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển xã hội loài người. Do đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển quỹ nhà hiện có luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm trong những năm qua. ở nước ta,quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà n...

  doc39 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0