• Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải phápCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp

  Việt Nam đi vào giai đoạn triển khai CNH đúng vào lúc thế giới ngày nay đang có những chuyển biến rất lớn, nổi bật là toàn cầu hoá, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh và chứa đựng nhiều triển vọng đột biến ; các vấn đề phát triển đi liền với những nguy cơ đe doạ sự phát triển, văn minh đi cùng nghèo đói, hoà bình và hợp tác phát triển đi cù...

  doc34 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 919 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nayĐề tài Vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay

  Định hướng cho sự phát triển của đất nước là một việc hết sức quan trọng: đi theo chủ nghĩa tư bản (CNTB), trở thành một nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) hay chỉ là một quốc gia trung lập ? Câu hỏi đó hiện nay đang làm đau đầu các nguyên thủ quốc gia, những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước. Mặc dù hiện nay có rất nhiều nước quyết định đi theo ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nayĐề tài Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay

  Nông thôn rộng lớn trải ra trên một địa bàn rộng lớn với tính đa dạng của nó,gắn liền với đặc tính xã hội,nhân văn và tính lịch sử nhất định.Dân cư nông thôn gắn liền với nông nghiệp .Sản xuất gắn liền với thiên nhiên,với môi trường và gặp nhiều rủi ro,nhất là đối với các nước mà nền kinh tế chưa phát triển,khoa học_kỹ thuật còn lạc hậu.Trừ các nướ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 0

 • Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu rau quả của doanh nghiệp xuất khẩu nông sảnLý luận chung về hoạt động xuất khẩu rau quả của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

  Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ sang một quốc gia khác, sử dụng tiền tệ làm đơn vị thanh toán trên cơ sở tỉ giá trao đổi. Tiền tệ ở đây là ngoại tệ đối với một trong hai quốc gia hoặc cả hai quốc gia. Hoạt động xuất khẩu được thực hiện dựa trên việc khai thác lợi thế tương đối của mỗi quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Hoạt độn...

  doc77 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt NamĐề tài Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

  Nước ta là nước nông nghiệp, phần lớn sống dựa vào nông nghiệp và có tới 80% dân số làm nông nghiệp. Vì thế mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định phát triển kinh tế Nụng nghiệp - ông thôn là một vấn đề rộng lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự cần thiết, trong quá trình đổi mới. Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam chiếm vị trí rất quan trọn...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 3

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học:nghiên cứu điều tra, phỏng vấnPhương pháp nghiên cứu khoa học:nghiên cứu điều tra, phỏng vấn

  Việt Nam hiện nay vẫn còn là một nước sản xuất chủ yếu về nông nghiệp với trên 75% dân số cả nước sống tập trung ở các vùng nông thôn. Lao động nông nghiệp chiếm trên 80% lao động nông thôn và trên 70% lao động trong toàn xã hội. Trong nhiều năm qua, sản xuất nông nghiệp ở nông thôn chiếm từ 25 - 40% tổng sản phẩm trong nước và đạt trên 40% tổng ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 5

 • Thực trạng thất nghiệp ở nông thôn Việt NamThực trạng thất nghiệp ở nông thôn Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay( đặc biệt phải đứng trước những cơ hội và thách thức khi ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO năm 2006), vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng và bức bách được xã hội quan tâm. Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2776 | Lượt tải: 5

 • Một số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề và phát triển kinh tế làng nghềMột số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề và phát triển kinh tế làng nghề

  Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng và Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, giúp chúng ta đi tắt đón đầu, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước khác. Con đường mà chúng ta đã xác định là công nghiệp hoá, hiện đại ...

  doc99 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Phương hướng và giải pháp chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thônĐề tài Phương hướng và giải pháp chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn

  Công nghiệp hoá đất nước trước hết là công nghiệp hoá kinh tế nông thôn.Vấn đề này được đặt ra không chỉ bởi tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn trong bối cảnh chung của đát nước mà còn vì nông thôn là nơi cư trú, sinh sống và làm ăn của một bộ phận đông đảo lao động và dân cư cả nước. Nông thôn Việt Nam hiện nay chiếm tới 80% dân số c...

  doc60 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Đầu tư phát triển lâm nghiệp vùng Tây Bắc - Việt Nam - Cơ hội và giải phápĐề tài Đầu tư phát triển lâm nghiệp vùng Tây Bắc - Việt Nam - Cơ hội và giải pháp

  Rừng là “vàng” là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Đất nước ta với 3/4 diện tích đất đồi là núi gắn liền trên đó là thảm thực vật rừng và tập đoàn các loài động vật rừng khá đa dạng. Nơi đây cũng là địa bàn cư trú lâu đời của hàng triệu người thuộc rất nhiều các dân tộc trong cộng đồng ngườ...

  doc78 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 1