• Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

  Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng : trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho x...

  doc57 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 845 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006 - 2010Đề tài Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006 - 2010

  Con người là chủ thể của quá trình sản xuất - kinh doanh. Con người khuôn mẫu gắn liền với hiệu quả của mọi quá trình lao động xã hội. Nguồn nhân lực là tiềm năng lao động trong một thời kỳ xác định của một quốc gia, cũng có thể xác định trên một địa phương, một ngành, hay một vùng. Theo đó, nguồn nhân lực được xác định bằng số lượng và chất lượng...

  doc132 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 917 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng NinhĐề tài Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh

  Ngay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước đã quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với cán bộ để tạo một môi trường thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác. Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ luôn là những công cụ của nhà nước, được nhà nước ban hành để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nh...

  doc65 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 855 | Lượt tải: 2

 • Hoạch định chính sách giáo dục khoa học và công nghệHoạch định chính sách giáo dục khoa học và công nghệ

  Nếu trong Kỷ nguyên nông nghiệp và Kỷ nguyên công nghiệp, vai trò có tính quyết định hàng đầu thuộc về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động cơ bắp, kỹ thuật, công nghệ và vốn, thì trong Kỷ nguyên thông tin, với đặc trưng là nền Kinhtế tri thức, một trong những yếu tố có tính động lực đ ã thuộc về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và k...

  pdf44 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn nhân lựcGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn nhân lực

  - Khái niệm tuyển mộ: Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức, và lựa chọn trong số họ những người phù hợp nhất với yêu cầu của công việc. - Yêu cầu của tuyển mộ: các tổ chức, doanh nghiệp chỉ tuyển mộ khi thực sự cần thiết, việc tuyển mộ phải gắn với nhu c...

  doc55 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Giá trị và hạn chế của Phật giáo - Ảnh hưởng của Phật giáo đến Việt NamTiểu luận Giá trị và hạn chế của Phật giáo - Ảnh hưởng của Phật giáo đến Việt Nam

  Sự giao lưu giữa các quốc gia trong một khu vực đã phá vỡ cái thế giới riêng biệt của tâm lý, tư tưởng trong từng dân tộc làm cho tâm lý và tư tưởng đó hoà vào cái chung của khu vực. Việt Nam cũng ở trong một quá trình như thế. Theo chân các nhà buôn, nhà truyền giáo ấn Độ, Phật giáo vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ I và thứ II sau công nguyên. Sa...

  doc26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 8

 • Duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mac - AnghenDuy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mac - Anghen

  Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa k...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 900 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nayĐề tài Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước đi kèm xu thế toàn cầu hóa, việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải luôn đi kèm với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sở dĩ cần phải xây dựng một nền văn hóa tiên tiến để chúng ta không tụt hậu so vớ...

  docx28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2309 | Lượt tải: 4

 • Đổi mới giảng dạy thực hành Hóa HọcĐổi mới giảng dạy thực hành Hóa Học

  Sử dụng các phương pháp tích cực vào giảng dạy Hoá học ở bậc Đại học hiện nay là rất cấp thiết. Với việc trang bị những thiết bị và đồ dùng dạy học, phục vụ cho việc cải cách giáo dục hiện nay tại Bộ môn Hóa- Đại học Nha trang (NTU) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy và học Hoá học...

  doc6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đổi mới công tác thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk LắkĐề tài Đổi mới công tác thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Trong hoạt động quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, quá trình quản lý diễn ra theo một chu trình với 4 chức năng cơ bản, đó là: kế hoạch hoá; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra, thanh tra. Trong đó, chức năng kiểm tra, thanh tra là chức năng giúp cho nhà quản lý xác định hệ quản lý đang ở tình trạng nào để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp; ki...

  doc114 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 8