• Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường mẫu giáoXây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường mẫu giáo

  (Bản scan) Nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường nói chung và ở trường mẫu giáo nói riêng luôn là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới vì giáo dục góp một phần đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia

  pdf117 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao độngĐề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động

  Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đóđã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽđó mà vai trò của Công đoàn cần phải...

  doc83 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Trình bày các năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuậtTiểu luận Trình bày các năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuật

  Hoạt động của giáo viên biểu hiện ở tất cả các hình thức khác nhau của công tác sư phạm nhưng nhìn chung ở hai dạng đặc trưng: Công tác dạy học và công tác giáo dục. Tuy nhiên, sự phân chia này cũng chỉ là tương đối vì khi tiến hành công tác dạy học thì cũng đã đạt mục đích giáo dục. Ngược lại, muốn giáo dục thì cũng phải dựa trên cơ sở dạy học. Vả...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1302 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu triết học Nghiên cứu triết học "hệ tư tưởng đức” trong sự tiến triển quan niệm của C.mác và phăngghen về tôn giáo

  Để làm rõ giá trị lịch sử của “Hệ tư tưởng Đức“trong sự tiến triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo, trước hết, tác giả đã chỉ ra và phân tích bối cảnh lịch sử hình thành quan niệm của các ông về tôn giáo. Tiếp đó, tác giả đã luận giải những luận điểm chủ yếu của các ông về tôn giáo trong “Hệ tư tưởng Đức“để qua đó, khẳng địn...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 3

 • Nghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - Tôn giáo Việt Nam: lịch sử và hiện tạiNghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - Tôn giáo Việt Nam: lịch sử và hiện tại

  Tư tưởng dung hoà như một nguyên tắc tồn tại của người Việt Nam được hình thành từ rất sớm trong lịch sử và ngày càng được bổ sung thêm nhiều nội dung mới theo tiến trình phát triển của dân tộc. Tư tưởng này bao gồm các nội dung: hoà hợp với tự nhiên; dung hoà với xã hội; dung hoà với con người. Tư tưởng dung hoà vận động trong suốt lịch ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 987 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà NộiĐề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

  Trong tất cả các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã vàđang trải qua, từ xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến cho tới xã hội tư bản, xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất làđể tạo ra của cải vật chất – yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của con người nên đây là hoạt động quan trọng của con người. Quá trình lao động sản ...

  doc85 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 2

 • Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước taThực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta

  Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đản...

  doc28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóaĐề tài Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

  Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn trong tương lai. Vốn đầu tư là một khái niệm mở, rộng. ở đề tài này, vốn đầu tư được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các nguồn lực tài chính - ...

  doc163 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt NamĐề tài Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt Nam

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh t...

  pdf32 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Phép biện chứng duy vật Mác - XítĐề tài Phép biện chứng duy vật Mác - Xít

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2133 | Lượt tải: 6