• Mô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Heat ExchangerMô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Heat Exchanger

  •Tiến hành trao đổi nhiệt 2 dòng nước: •Dòng 1: 250oC; 1000 psia. •Dòng 2: 25oC ; 130 psia. •T dòng nóng, lạnh ra khỏi thiết bị là 190oC, 150oC. •Lưu lượng dòng nóng 100kg/h •EOS: PR •Xác định lưu lượng dòng lạnh

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0

 • Mô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - ExpanderMô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Expander

  Dùng Expander giảm áp hỗn hợp khí cao áp: •Thành phần: CH4, C2H6, C3H8 •Nhiệt độ dòng khí 25oC •Giãn từ 20bar xuống 5bar •EOS: PR

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0

 • Mô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Máy nénMô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Máy nén

  •Vận chuyển và nén hỗn hợp khí tự nhiên C1C6; C 7+ . •Nén từ áp suất 1bar lên 5bar; •Nhiệt độ 100o C; •Công suất máy nén 30%; •Lưu lượng dòng 100kmolh-1 . •EOS: PR. •Xác định To dòng khí ra khỏi máy nén?

  pdf16 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0

 • Mô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - BơmMô phỏng công nghệ hóa học và dầu khí - Bơm

  •Bơm để tăng áp suất dòng lỏng vào •Làm quen với mô phỏng bơm trong Hysys •Cách kết nối các dòng vào bơm •Tính nhiệt độ hoặc áp suất dòng ra khi biết công suất của bơm và ngược lại

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0

 • Equations of stateEquations of state

  •Sử dụng EOS tính V khi biết T, P •Hysys có các EOS: PR, SRK, •Đọc kết quả tính toán trong Workbook •Sử dụng Case Study Utility

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0

 • Mở đầu HYSYSMở đầu HYSYS

  Thực hành •Thiết lập dòng vật liệu chỉ có H2O •Fluid Package: PR •Flowrate: 100 kgmole/h •Pressure: 0.5 atm •Vapor/Phase Fraction: 1.00 •Temperature ?

  pdf20 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0

 • Process Design in Chemical EngineeringProcess Design in Chemical Engineering

  Mô phỏng quá trình hóa học là gì ? Số liệu nào cần thiết cho quá trình mô phỏng? Chương trình mô phỏng là gì? Phương pháp mô phỏng một quá trình sử dụng computer (PC & Laptop) Mục tiêu bài học: Hiểu rõ về mô phỏng và mô phỏng trong công nghệ hóa học Các phần mềm mô phỏng hiện nay Biết cách sử dụng phần mềm Hysys/Unisim Sử dụng Hysys/Uni...

  pdf42 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 25/02/2016 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu vận dụng phương pháp tính khối lượng khí thải gây ô nhiễm hàng năm vào môi trường không khíNghiên cứu vận dụng phương pháp tính khối lượng khí thải gây ô nhiễm hàng năm vào môi trường không khí

  (Bản scan) Trong những năm gần đây, trước những thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế và xã hội của nước ta phát triển mạnh mẽ; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và giao thông vận tải phát triển nhanh về số lượng và quy mô; tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ ...

  pdf105 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 22/02/2016 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ống mẫu nòng đôi để nâng cao chất lượng lấy mẫu đất đá trong khoan thăm dò địa chấtĐề tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ống mẫu nòng đôi để nâng cao chất lượng lấy mẫu đất đá trong khoan thăm dò địa chất

  Trong công tác khảo sát địa chất vàtìm kiếm khoáng sản để đánh giá đúng chất l-ợng, tỷ lệ mẫu lấy đ-ợc là một việc vô cùng quan trọng. Những năm tr-ớc chúng ta vẫn th-ờng sử dụng những bộ ống mẫu do Liên Xô cũ sản xuất nh-ống mẫu nòng đơn, nòng đôi, bơm tia. song kết quả đạt đ-ợc không đ-ợc nh-mong muốn với những địa tầng phức tạp. Khi N...

  pdf68 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 22/02/2016 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế thử súng, dây nổ và đạn bắn vỉa phục vụ khai thác dầu khíNghiên cứu thiết kế chế thử súng, dây nổ và đạn bắn vỉa phục vụ khai thác dầu khí

  Lời mở đầu: Công nghiệp Dầu khí là một ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất n-ớc. Nâng cao sản l-ợng dầu khí là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành Dầu khí. Trong công nghệ thăm dò khai thác dầu khí, đạn bắn vỉa và các phụ kiện của nó: súng, dây nổ chịu nhiệt độ và áp suât cao...

  pdf140 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 22/02/2016 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0