• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà phòng chống bão lụt cơ bảnTài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà phòng chống bão lụt cơ bản

  Chương Trình Giảm Nhẹ Thảm Họa Thiên Tai Tại Các Thành Phố Nhỏ Châu Á ( PROMISE) Dự án PROMISE là một chương trình dự án cấp khu vực Châu Á do Trung Tâm Phòng Ngừa Thảm Họa Châu Á ( ADPC) thực hiện với mục đích hạn chế tối đa thiệt hại do các thảm hoạ thiên tai gây ra đối với các cộng đồng dân cư vùng đô thị dễ bị tổn thương và các công trình c...

  pdf43 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Khoa học đất cơ bảnĐịa lý - Khoa học đất cơ bản

  1. Tổng quan. 1. 1 Đất là một tài nguyên tự nhiên. Đất của chúng ta là một lọai tài nguyên tự nhiên có giới hạn, Việt nam chỉ có hơn 33 triệu ha đất tự nhiên. Trong đó đất sử dụng trong nông nghiệp khoảng 10 triệu ha, đất lâm nghiệp khỏang hơn 11 triệu ha, còn lại là đất sử dụng với các mục đích khác. Do vấn đề tăng dân số, một phần đất, nhất ...

  pdf133 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng gis tại địa phươngCơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng gis tại địa phương

  Vai trò của dữ liệu nền địa lý • Vai trò của hệ thống thông tin địa lý • Vai trò của dữ liệu địa lý • Vai trò của dữ liệu nền thông tin địa lý • Vai trò của dữ liệu địa lý chuyên ngànhVai trò của hệ thống thông tin địa lý • Hiện tại, hầu hết dữ liệu hiện đang được thu thập để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, quản lý nhà nước đều có liên quan đến v...

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0

 • Sinh thái học và các chức năng của sinh vật đấtSinh thái học và các chức năng của sinh vật đất

  GIỚI THIỆU  Đất là môi trường sống của tất cả các loại sinh vật.  Chất hữu cơ là nguồn cung cấp carbon, năng lượng và các chất dinh dưỡng cho sinh vật sống trong đất.  Tính đa dạng và hoạt động của sinh vật chịu ảnh hưởng bời hàm lượng chất hữu cơ trong đất, chế độ bón hay bổ sung chất hữu cơ, và các tính chất khác của đất.

  pdf19 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Keo đấtĐịa lý - Keo đất

  CÁC TÍNH CHẤT TỔNG QUÁT CỦA KEO ĐẤT ĐẤT Kích thước: Phần lớn kích thước hạt keo < 0.002mm Diện tích riêng bề mặt riêng • Do có kích thước rất nhỏ nên hạt keo có diện tích riêng bề mặt ngoài rất lớn. • Diện tích riêng bề mặt của 1g hạt sét lớn hơn 1000 lần so với hạt cát Điện tích bề mặt • Phần lớn điện tích trên bề mặt keo đất là điện tíc...

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Tính chất và trạng thái nước trong đấtTính chất và trạng thái nước trong đất

  CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT. • Tính phân cực của nước • Nối hydrogen • Tính liên kết và hút bám • Sức căng bề mặt • Mao dẫn • Mao dẫn của nước trong đất

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc và lý tính của đấtCấu trúc và lý tính của đất

  MÀU SẮC CỦA ĐẤT • Màu sắc đất thường ít ảnh hưởng đến trạng thái và sử dụng đất, nhưng chúng có mối tương quan nhất định đến một số tính chất khác của đất • Người ta thường dùng một hệ thống màu chuẩn đó là bản so màu Munsell • Trong hệ thống này, mỗi màu gồm có 3 thành phần o HUE: sắc màu (thường là đỏ hay vàng) o CHROMA: độ chói o VALUE:...

  pdf39 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 0

 • Các khái niệm, cơ sở và phương pháp phân loại đấtCác khái niệm, cơ sở và phương pháp phân loại đất

  CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ ĐẤT • Cá thể đất không có sự phân chia ranh giới rõ ràng • Cá thể đất có sự thay đổi từ từ khi ta xét từ cá thể này đến cá thể khác • Sự thay đổi các tính chất của các cá thể đất tương tự như sự thay đổi bước sóng của ánh sáng thể hiện qua các màu của cầu vòng. Do các cá thể đất không bao giờ có các tính chất hoàn toàn g...

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0

 • Sự phong hóa các loại đá và khoáng chấtSự phong hóa các loại đá và khoáng chất

  Đặc điểm các loại đá và khoáng chất Đá trên bề mặt vỏ quả đất được phân loại thành 3 loại: đá phún xuất (magma), đá trầm tích và đá biến tính Đá phún xuất Được hình thành bởi sự phun trào của khối magma nóng chảy, gồm các loại đá phổ biến như đá granite và diorite, gabbro, basalt, andesite

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 1

 • Khoa học đất cơ bản (basic of soil science)Khoa học đất cơ bản (basic of soil science)

  MỤC TIÊU MÔN HỌC • Nhận biết các vai trò chính của đất trong hệ sinh thái (đất) và sản xuất nông nghiệp, các yếu tố và tiến trình hình thành đất, ảnh hưởng của các yếu tố và tiến trình hình thành đến tính chất đất. • Nhận biết phương pháp phân lọai đất làm cơ sở cho sử dụng đất.YÊU CẦU • Ứng dụng các kỹ thuật thích hợp trong sử dụng đất và...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 30/10/2018 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0