• Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng ĐảngĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên với công tác tham gia xây dựng Đảng

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930.Đây là kết quả của quá trình vận động hợp quy luật, của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời xuất phát từ yêu cầu khách quan của lịch sử, mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh đú...

  doc69 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 11

 • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng ĐảngĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng

  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - ...

  doc50 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Liên hệ với thực tiễn tại trường Đại học Ngoại thươngĐề tài Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Liên hệ với thực tiễn tại trường Đại học Ngoại thương

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng dân tộc lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Người đã để lại một di sản lý luận quý báu cho chúng ta học tập và noi theo. Đối với Đảng và cách mạng nước ta, việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Ch...

  doc108 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 18

 • Đề tài Nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ BCV của Đảng bộ cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (qua thực tế Long An)Đề tài Nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ BCV của Đảng bộ cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (qua thực tế Long An)

  Xuất phát từ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật về lịch sử: tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, đồng thời những tư tưởng tiên tiến, lý luận cách mạng có vai trò rất to lớn đối với sự tồn tại và phát triển xã hội, C.Mác chỉ ra: “lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng” [33, tr. 25]. Lênin khẳng định:...

  doc96 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 14

 • Bệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Long AnBệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Long An

  Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đã và đang mang lại những thành quả to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, đất nước ta đã từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo được những tiền đề và điều kiện cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hó...

  doc97 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 4452 | Lượt tải: 8

 • Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra ngành Tư pháp theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt NamĐào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra ngành Tư pháp theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

  Xây dựng Nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan tất yếu đối với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại, với mục tiêu là xác lập dân chủ, tức là thừa nhận và đảm bảo thực hiện quyền lực của nhân dân. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước coi việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp đổi mới ...

  doc102 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 4

 • Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh Nghệ AnThực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh Nghệ An

  Dân chủ không chỉ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta xây dựng. Từ lâu, Đảng ta luôn coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân, nên đã đưa cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi...

  doc121 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 9

 • Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc NinhNguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh

  Bắc Ninh là một tỉnh nhỏ thuộc đồng bằng Bắc bộ, được tách ra từ tỉnh Hà Bắc cũ với diện tích tự nhiên: 803,9 km2, dân số: 998.300 người. Sau những năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh cùng với cả nước bước vào quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ năm 2000 đến nay, kinh tế tăng trưởng với nhịp độ cao, tương đối toàn diện, cơ cấu chuyển dịch...

  doc101 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 6

 • Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ LongGiải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long

  Chúng ta đang sống ở một thời đại có nhiều biến chuyển lớn lao. Những thay đổi này diễn ra với một gia tốc mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn mang tính toàn cầu, tất yếu dẫn đến những triển vọng to lớn và cả những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Phát triển trong thời đại ngày nay đòi hỏ...

  doc127 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 5

 • Xoá đói giảm nghèo ở miền núi tỉnh Thanh HoáXoá đói giảm nghèo ở miền núi tỉnh Thanh Hoá

  Đói nghèo là một vấn đề xã hội bức xúc hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam cũng như ở Thanh Hoá nói riêng. Trên thế giới hiện nay có tới 1/4 dân số đang sống trong tình trạng đói nghèo. Đói nghèo không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng những thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả ngh...

  doc113 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 14