• Đề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thânĐề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thân

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, lý luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin là những ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 4736 | Lượt tải: 13

 • Con người và các mối quan hệCon người và các mối quan hệ

  Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp,tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú, song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngà...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1037 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trường

  Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện, nó đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống con người. Và mặc dù sự tồn ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 0

 • Biện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt NamBiện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

  Một xã hội có thể coi là phát triển khi và chỉ khi nó có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phát triển phù hợp với nhau. Không thể nào cóđược một đất nước mà cơ sở hạ tầng phát triển song kiến trúc thượng tầng ngược lại không có sự phát triển thích ứng với cơ sở hạ tầng và cũng như không cóđược một kiến trúc thượng tầng được coi là hoàn hảo...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 3376 | Lượt tải: 10

 • Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nướcPhân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

  Phép biện chứng duy vật là phương pháp triết học duy vật biện chứng và các khoa học nói chung. Theo Ph.Ănghen:"Phép biện chứng là phương pháp màđiều căn bản là nó xem xét những sự vật và nhữn phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng". Là ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 7318 | Lượt tải: 23

 • Cơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng khoa học công nghệCơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng khoa học công nghệ

  Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH -...

  doc25 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 910 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngCơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

  Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng đều bị các quan hệ của kinh tế qui định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng bao gồm hai yếu tố: Yếu tố nhận thức đã là sự hiểu biết về thế giới sung quanh trong đó con người là yếu tố nhận định là sự đánh giá về mặt đạo lý. Để phù hợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đo...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayĐề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

  Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiĐề tài Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con người

  Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. Triết học nghiên cứu thế giới bằng phương pháp của riêng mình khác với mọi khoa học cụ thể, nó xem xét thế giới như một chỉnh thể và tìm cách đưa ra một hệ thống các quan niệm về chỉnh thể đó. ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 3487 | Lượt tải: 17

 • Đề tài Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết họcĐề tài Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 7