• Hoàn thiện hạch toán Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà NộiHoàn thiện hạch toán Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội

  Phần 1:. Khái quát chung về công tác kế toán của Công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội Phần 2: Thực trạng hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội Phần 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1576 | Lượt tải: 2

 • Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

  PHẦN I: Đặc điểm tình hình chung của Công ty Dệt 8-3 Phần II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 Phần III : Kết luận

  doc52 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 9

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18

  Phần I:Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần II:Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp X18. Phần III:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện về công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18.

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 2

 • Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ GươmTổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm

  Chương I: Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ phần May Hồ Gươm. Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm. Chương III: Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cổ phần May Hồ Gươm.

  doc76 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 10

 • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTeximTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexi...

  doc68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 7

 • KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP dược Kim BảngKT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP dược Kim Bảng

  PHẦN I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. PHẦN II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm kim bảng. PHẦN III: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dược phẩm Kim Bảng.

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2176 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

  Chương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chương 2: Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

  doc97 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 5

 • Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả Việt NamTổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty rau quả Việt Nam

  PhầnI: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp. Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả việt nam. Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm v...

  docChia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 4

 • Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà NộiTổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội

  Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp. Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp thoát nước số 3 trực thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội. Phần III: Đánh giávề tổ chức kế toán của Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 9

 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng LongHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long

  Phần I: Một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long. Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty c...

  doc90 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 2