• Hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức (ViWelCo), thực trạng và giải phápHoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức (ViWelCo), thực trạng và giải pháp

  Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức. Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu ở công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức.

  doc46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2495 | Lượt tải: 1

 • Thực trạng và giải pháp trong hoạt động xuất khẩu hàng TCMN tại công ty Artex –Hà NộiThực trạng và giải pháp trong hoạt động xuất khẩu hàng TCMN tại công ty Artex –Hà Nội

  Chương I: Khái quát hàng TCMN ở Việt Nam và quy trình tổ chức thực hiện HĐXK mặt hàng này Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Artex- Hà Nội Chương III: Một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty.

  doc41 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 5

 • Thực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mạiThực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại

  Chương I: Vấn đề thanh toán điện tử và môi trường cho hoạt động thanh toán điện tử ở Việt Nam. Chương II: Mô hình thanh toán trong TMĐT ở Trung tâm Thông tin Thương mại. Chương III: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại.

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 3

 • XK hàng thủ công mỹ nghệ Việt NamXK hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

  Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới, công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước được đặt lên hàng đầu. Trong đó, cần thiết phải công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, khôi phục các ngành nghề truyền thống là một chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm gìn giữ nét văn ho...

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1590 | Lượt tải: 2

 • Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật BảnCải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

  Chương I, Đề tài tập trung nghiên cứu về Nhật Bản, quá trình cải cách của Nhật Bản và tầm ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Nhật Bản. Chương II, Đề tài tập trung phân tích, đánh giá các cuộc cải cách tài chính của Nhật Bản và hiệu quả của nó. Chương III, Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các cuộc cải...

  doc57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 5

 • Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại Tổng Công Ty chè Việt NamPhương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại Tổng Công Ty chè Việt Nam

  Chương i : Cơ sở lý luận của đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá . Chương ii : Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu chè Việt Nam . Chương iii : Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu xhè của Tổng Công Ty chè Việt Nam trong thời gian tới .

  doc120 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1404 | Lượt tải: 1

 • Giá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTADGiá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTAD

  Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt theo các quy luật cảu nền kinh tế thị trường ngày càng tăng theo trình độ phát triển của nó. Để có thể tồn tịa mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng ...

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (1990 - 2000) và đề ra triển vọng và những giải phápQuan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (1990 - 2000) và đề ra triển vọng và những giải pháp

  Chương 1: Khái quát chung về quan hệ Việt Nam-EU. Chương 2: Quan hệ Thương mại Việt Nam-EU. Chương 3: Triển vọng và những giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam-EU.

  doc57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 5

 • XK thuỷ sản tại VNXK thuỷ sản tại VN

  Hiện nay trên thế giới đang có nhiều biến động ,các cuộc khủng hoảng xảy ra trong khu vực tình trạng khủng bố ở nhiều quốc gia ,các cuộc chiến tranh.Là một quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa , đứng trước bối cảnh kinh tế và chính trị phức tạp như vậy ,Việt nam cần phải có những đối sách thích hợp và kịp thời song vẫn không quên nhiệm vụ ph...

  doc63 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 2

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCOMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCO

  Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty liên doanh Thép VPS Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thép VPS.

  doc92 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 2