• Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầngHoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng

  Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, việc xây dựng các công trình nhà ở, khu dân cư để phục vụ lợi ích cộng đồng ngày càng trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết. Với tốc độ gia tăng dân số và tốc độ đô thị hoá hiện nay của nước ta thì cung về nhà ở tại các đô thị tăng nhiều, nhưng vẫn không đủ so với cầu về nhà. Từ thực tế đó, việc xây d...

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 1

 • DA ĐT của DN XDDA ĐT của DN XD

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG 2 : DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ TRANG BỊ MÁY TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ TRANG BỊ MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG TY CTGT 116

  doc94 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 0

 • ĐT tại cty Cao su Sao VàngĐT tại cty Cao su Sao Vàng

  Phần I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng. Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.

  doc105 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010

  Chương I: Cơ sở lý luận về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Chương II: Thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Chương III: Một số giải pháp nâng cao đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010.

  doc107 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 2

 • Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà TâyĐầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

  Chương I. Những vấn đề lí luận chung Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây ChươngIII. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

  doc91 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 1

 • Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụngHợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

  Chương I : Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế. Chương II : Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI)

  doc92 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 0

 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NIEs VÀO VIỆT NAMĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NIEs VÀO VIỆT NAM

  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT HƠN NỮA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM

  doc58 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 2

 • Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhMột số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Chương I. Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua Chương II. Những giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn thành phố HCM

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 3

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty công trình giao thông 208Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty công trình giao thông 208

  Chương I: Tổng quan chung về đấu thầu và đấu thầu xây lắp. - Chương II: Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty Công trình giao thông 208 giai đoạn 2000 - 2003. - Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty.

  doc101 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 4

 • QL DA ĐTQL DA ĐT

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH, CHUẨN BỊ, THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁPNHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯTẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TINTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

  doc75 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1693 | Lượt tải: 3