• KT thuế GTGTKT thuế GTGT

  Xuất phát từ những yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay- giai đoạn tiếp tục đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi chính sách kinh tế vi mô nói chung và chính sách thuế nói riêng phải phù hợp...

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 3

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1

  Phần I: Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  doc74 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng LongHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long

  Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp Chương II.Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công tycầu I Thăng Long

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 5

 • KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng LongKT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long

  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long. Phần III: Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng long và một số ý kiến đề xuất...

  doc103 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1

 • KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng VượngKT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng

  Từ bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ, tháng 12/2005 của công ty có thể phản ánh lên Nhật kí chung và sổ cái theo từng công trình, cho công việc kế toán được gọn nhẹ. Nhưng ở công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Vượng đã áp dụng công tác kế toán trên máy vi tính nên phòng kế toán đã căn cứ từ các chứng từ theo thứ tự thời gian để vào sổ nhật...

  doc6 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 1

 • KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng LongKT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long

  Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nước ).

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 0

 • Cty dệt vai CN HN HACATEXCty dệt vai CN HN HACATEX

  PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CHƯƠNG II QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CHƯƠNG III QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CHƯƠNG IV CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  doc151 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0

 • Nghiệp vụ KT tại cty Đại PhúNghiệp vụ KT tại cty Đại Phú

  Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân ...

  doc192 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 0

 • Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợpHạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

  Phần I : Giới thiệu chung về xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của xí nghiệp

  doc176 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TWHạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW

  Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương . Phần II: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương . Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty .

  doc147 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 4