• Câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương – điện – từCâu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương – điện – từ

  Phát biểu nào sau đây là SAI? a) Trong tựnhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm. b) Điện tích nguyên tốlà điện tích có giá trịnhỏnhất. c) Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm. d) Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽtrởthành hai vật trung hòa về điện.

  pdf37 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 2

 • Dự án Sản xuất kinh doanh đầu tư một lần, vòng đời dự án theo tuổi thọ của thiết bịDự án Sản xuất kinh doanh đầu tư một lần, vòng đời dự án theo tuổi thọ của thiết bị

  Trong chương này sẽ trình bày lập phương án tài chính cho dự án đầu tư SXKD thông thường, đa số thuộc loại đầu tư một lần, vòng đời dự án theo tuổi thọ thiết bị. Với loại dự án này ta chú ý các đặc điểm sau : * Quy mô đầu tư có thể ảnh hưởng lớn tới hiệu quả dự án, khả năng hoàn vốn và trả nợ vay. * Mức độ tham gia bằng nguồn vốn chủ sở hữu s...

  pdf37 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 3447 | Lượt tải: 1

 • Câu trắc nghiệm quản trị dự ánCâu trắc nghiệm quản trị dự án

  Điểm : 1 Loại cơ cấu cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA nhận được ít sự tham gia nhất? Chọn một câu trả lời a. Tích hợp theo chiều ngang b. Ma trận mạnh c. Chức năng d. Ma trận yếu

  doc22 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 2

 • Đề thi trắc nghiệm môn quản trị dự ánĐề thi trắc nghiệm môn quản trị dự án

  Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự án Chọn một câu trả lời a. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự án b. Mô tả tiến độ dự án c. Cho phép bắt đầu công việc dự án d. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việc

  doc37 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2644 | Lượt tải: 4