• Bài tập kinh tế vi môBài tập kinh tế vi mô

  a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét. b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao? c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và ch...

  doc31 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 4

 • Các dạng bài tập ôn thi môn vật lýCác dạng bài tập ôn thi môn vật lý

  * Phương pháp 1. Mỗi giá trị của L hặc C, cho ta một giá trị tần số, chu kì tương ứng, viết tất cả các biểu thức tần số hoặc chu kì đó rồi gán những giá trị đề bài cho tương ứng (nếu có). VD: Khi độ tự cảm cuộn dây là L1, điện dung tụ điện là C1 thì chu kì dao động là T1 Khi độ tự cảm cuộn dây là L2, điện dung tụ điện là C2 thì chu kì dao động...

  doc13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2618 | Lượt tải: 1

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoánBộ câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty

  doc130 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 1

 • Tuyển chọn 523 câu trắc nghiệm hoá họcTuyển chọn 523 câu trắc nghiệm hoá học

  1.Cho các chất sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (4) C2H5-O-C2H5 (5) CH3CHO. nh ưng chat tac dung được với Na là A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3.

  doc74 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 2

 • 138 câu trắc nghiệm môn Thanh toán quốc tế138 câu trắc nghiệm môn Thanh toán quốc tế

  Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất trình  C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu

  doc32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 1

 • Đề thi TOEIC-Phần 14Đề thi TOEIC-Phần 14

  101. Every Saturday afternoon in a parking lot on Cedar Street, collectors come to _______ off their prized vintage cars. (a) show (b) turn (c) hold (d) watch

  doc23 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 5392 | Lượt tải: 1

 • Đề thi TOEIC-Phần 9Đề thi TOEIC-Phần 9

  101. The unexpected, sharp drop in profits during the second quarter was a big _______ to the members of the corporation's executive committee. (a) disappoints (b) disappointing (c) disappointed (d) disappointment

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 4

 • Đề thi TOEIC-Phần 20Đề thi TOEIC-Phần 20

  101. There is no penalty for checking out late, although this hotel offers an ________ for leaving early. (a) innovation (b) inconvenience (c) instance (d) incentive

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2493 | Lượt tải: 5

 • Đề thi TOEIC-Phần 13Đề thi TOEIC-Phần 13

  101. Customers can receive a refund of shipping costs _______ their order is not delivered within ten business days. (a) if (b) so (c) that (d) should

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 5

 • Đề thi thử đại học môn toán năm học 2011Đề thi thử đại học môn toán năm học 2011

  Câu I (2 điểm) Cho hàm số 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình với .

  doc52 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2013 | Lượt xem: 1853 | Lượt tải: 2