• Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình OSI, TCP/IP - Phạm Tuấn HiệpBài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình OSI, TCP/IP - Phạm Tuấn Hiệp

   Mô hình OSI  Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X  Mô hình TCP/IP Mô hình OSI • Mô hình OSI (Open system interconnection – Mô hình kết nối các hệ thống mở) được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (tổ chức tiêu chuẩn quốc tế-The International Standards Organization). Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971...

  pdf19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Mạng máy tính cơ bản - Phạm Tuấn HiệpBài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Mạng máy tính cơ bản - Phạm Tuấn Hiệp

   Các khái niệm  Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính  Phân loại mạng máy tính  Mạng cục bộ, Kiến trúc mạng cục bộ • Network là một hệ thống phức tạp kết nối giữa các đối tượng hay con người Thuật ngữ “Computer Network” đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông Đặc trưng kỹ t...

  pdf29 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính - Lê Văn MinhBài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính - Lê Văn Minh

  BÀI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  Ở mức độ cơ bản nhất, mạng bao gồm hai máy tính nối với nhau bằng cáp, sao cho chúng có thể dùng chung dữ liệu.  Tất cả mạng máy tính phức tạp đến đâu thì cũng bắt nguồn từ hệ thống đơn giản đó.  Lý do hình thành mạng máy tính: phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ, dùng chung tài nguyên và cho phép gi...

  pdf37 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10 bis: Mạng LAN ảo - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 10 bis: Mạng LAN ảo - Nguyễn Hồng Sơn

   Cho phép chia switch thành các switch ảo --> chia (physical) LAN thành nhiều LAN (virtual) Chỉ những máy trạm thuộc một VLAN mới thấy lưu lượng chạy trên VLAN đó. Muốn lưu lượng chuyển đến VLAN khác phải thông qua router. Phân chia VLAN trên mạng dựa trên chức năng và đặc thù chuyên môn... của các đơn vị trong tổ chức/doanh nghiệp...

  pdf15 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 9: Giao thức định tuyến - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 9: Giao thức định tuyến - Nguyễn Hồng Sơn

  Hệ tự trị Tìm đường nội vùng Tìm đường liên vùng Hệ tự trị (Autonomous System) • Vấn đề tìm đường trong một liên mạng lớn có rất nhiều mạng • Internet là mạng của các mạng • Các giải thuật áp dụng với mạng lớn có khó khăn • Mỗi mạng có thể có chiến lược tìm đường riêng • Mỗi mạng có chiến lược tìm đường riêng hình thành một Autonomous S...

  pdf58 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng (Network Layer) - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Lớp mạng (Network Layer) - Nguyễn Hồng Sơn

  ❒ GIỚI THIỆU ❒ VIRTUAL CIRCUIT NETWORK VÀ DATAGRAM NETWORK ❒ ROUTER Giới thiệu lớp mạng ❒ Vận chuyển các segment ❒ Đóng gói segment vào datagram ❒ Tách segment và chuyển cho lớp transport ❒ Các giao thức lớp mạng có trong mỗi host và router ❒ router kiểm tra và xử lý các header của IP datagram chuyển qua nó. Hai chức năng chính của l...

  pdf37 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket - Nguyễn Hồng Sơn

  • Tổng quan • Lập trình Socket với TCP • Lập trình Socket với UDP Tổng quan Viết chương trình – Chạy trên các hệ thống đầu cuối – Truyền thông qua mạng – Ví dụ web server giao tiếp với browser Viết chương trình trên các thiết bị mạng ngoài phạm vi này. Lập trình socket Mục tiêu: biết cách xây dựng một ứng dụng client/server giao ti...

  pdf23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Giao thức TCP - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Giao thức TCP - Nguyễn Hồng Sơn

  ❒ Tổng quan Giao thức truyền tải hướng kết nối, TCP + Cấu trúc segment ❒ Truyền tải số liệu tin cậy ❒ Điều khiển luồng (flow control) ❒ Quản lý liên kết ❒ Kiểm soát nghẽn ❒ Kiểm soát nghẽn TCP Tổng quan TCP ❒ Song công hoàn toàn: ❍ Luồng số liệu chạy trên cả hai chiều của cùng kết nối ❒ Kết nối có hướng (connection-oriented): ❍ Bắt t...

  pdf46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp truyền tải - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp truyền tải - Nguyễn Hồng Sơn

  Các dịch vụ lớp truyền tải Ghép/tách kênh (Multiplexing và demultiplexing) Giao thức truyền tải không kết nối UDP Các nguyên lý truyền số liệu tin cậy VAI TRÒ LỚP TRUYỀN TẢI Truyền và nhận các tín hiệu mang thông tin bit trên đường truyền vật lý Physical Truyên data qua môt liên kêt giữa hai điêm nôi trực tiêp Data Link (Ethernet,...

  pdf54 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng - Nguyễn Hồng Sơn

  NỘI DUNG ❒ Các nguyên lý ❒ Web và HTTP ❒ FTP ❒ Electronic Mail + SMTP, POP3, IMAP ❒ DNS ❒ Các ứng dụng P2P Các kiến trúc của ứng dụng mạng ❒ Client-server ❒ Peer-to-peer (P2P) ❒ Lai giữa client-server và P2P 2: Lớp Ứng dụng 6 Kiến trúc Client-server ❒ server: Là máy chủ thường trực Địa chỉ IP cố định ❒ client: Giao tiếp với...

  pdf47 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0