• Bài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 2: Phân tích các mục tiêu kỹ thuật - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 2: Phân tích các mục tiêu kỹ thuật - Nguyễn Hồng Sơn

  1. KHẢ TRIỂN 2. KHẢ DỤNG 3. HIỆU NĂNG 4. ĐẢM BẢO AN NINH 5. QUẢN LÝ ĐƯỢC 6. TIỆN DỤNG 7. TÍNH THÍCH ỨNG 8. CHI PHÍ HIỆU QUẢ KHẢ TRIỂN (SCALABILITY) Mức độ hỗ trợ mở rộng Lập kế hoạch mở rộng Cần biết định hướng mở rộng của chủ đầu tư trong 5 năm tới: – Bao nhiêu cơ sở được bổ sung trong tương lai? – Mạng tại mỗi nơi sẽ được mở rộn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 1: Khảo sát và phân tích các mục tiêu và ràng buộc - Nguyễn Hồng SơnBài giảng Thiết kế hạ tầng máy tính - Chương 1: Khảo sát và phân tích các mục tiêu và ràng buộc - Nguyễn Hồng Sơn

  1.Phân tích nhu cầu 2.Phân tích các ràng buộc 3.Bảng liệt kê (checklist) Phân tích nhu cầu Mục tiêu kinh tế và các điều kiện ràng buộc là đặc biệt quan trọng đối với thiết kế mạng Tìm hiểu công việc của người dùng (lĩnh vực, thị trường, nhà cung cấp, sản phẩm, dịch vụ, các ưu thế cạnh tranh) Xác định các công nghệ, thiết bị Xác đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu CCNA - Thực hành cấu hình Routing trên GNS3 - AthenaTài liệu CCNA - Thực hành cấu hình Routing trên GNS3 - Athena

  I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GNS3 1. GIỚI THIỆU GNS3 là 1 chương trình giả lập mạng có giao diện đồ họa cho phép chúng ta có thể giả lập các Cisco router sử dụng IOS thật ,ngoài ra còn có ATM/Frame Relay/Ethernet Switch ,Pix Firewall thậm chí kết nối vào hệ thống mạng thật GNS3 được phát triển dựa trên Dynamips và Dynagen để mô phỏng các ...

  pdf83 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Xây dựng và vận hành một Website - Bài 3: Tạo trang web sử dụng HTMLBài giảng Xây dựng và vận hành một Website - Bài 3: Tạo trang web sử dụng HTML

  HTML là gì? Các công cụ tạo trang web sử dụng HTML? Cách sử dụng các chương trình biên tập HTML để tạo trang web và website? Cách bổ sung nội dung và các thành phần khác cho trang web? HTML là gì? Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) Như đã nêu trong bài đầu tiên, HTML là ngôn ngữ để xuất bản siêu văn bản trên World Wide Web. Đó là ngôn ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 1

 • Quan trắc sự biến động đường bờ sử dụng dữ liệu vệ tinh Landsat đa thời gian ở khu vực Cửa Đại, sông Thu Bồn, Quảng NamQuan trắc sự biến động đường bờ sử dụng dữ liệu vệ tinh Landsat đa thời gian ở khu vực Cửa Đại, sông Thu Bồn, Quảng Nam

  Sự thay đổi đường bờ sông và biển là do ảnh hưởng của các hoạt động địa kiến tạo như nâng, hạ, đứt gẫy, xói mòn, bội tụ và sự dịch chuyển các doi cát. Các nguyên nhân khác bao gồm mực nước biển dâng, sự tăng lượng mưa bất thường, sự di chuyển trầm tích ở các cửa sông và do hoạt động xây dựng các đập nước, nuôi trồng thủy sản và trồng rừng ngập m...

  pdf10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Các kiến trúc mạng (Topology)Bài giảng Mạng máy tính - Các kiến trúc mạng (Topology)

  1. Khái niệm. Network topology là sơ đồ dùng biểu diễn các kiểu sắp xếp, bố trí vật lý của máy tính, dây cáp và những thành phần khác trên mạng theo phương diện vật lý. Có hai kiểu kiến trúc mạng chính là: kiến trúc vật lý (mô tả cách bố trí đường truyền thực sự của mạng), kiến trúc logic (mô tả con đường mà dữ liệu thật sự di chuyển qua ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Internet - Bài 1: Tổng quan về Internet - Nguyễn Hữu HợpBài giảng Internet - Bài 1: Tổng quan về Internet - Nguyễn Hữu Hợp

  1. Giới thiệu về Internet 2. Giới thiệu địa chỉ Internet 3. Các dịch vụ trên Internet 1. Giới thiệu về Internet 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.2 Các thành phần của Internet: Mạng máy tính, cấu trúc mạng, giao thức kết nối mạng. 1.3 Các nhà cung cấp dịch vụ: ISP, IAP, ISP, ICP, OSP

  pdf46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Firewall - Âu Bửu LongBài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Firewall - Âu Bửu Long

   Firewalls ◦ Stateless packet filtering ◦ Stateful packet filtering Access Control Lists ◦ Application Gateways Intrusion Detection Systems (IDS) ◦ Denial of Service Attacks Firewalls isolates organization’s internal net from larger Internet, allowing some packets to pass, blocking others

  pdf16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 12: Single -Area OSPF Implementation - Âu Bửu LongBài giảng Mạng máy tính - Chương 12: Single -Area OSPF Implementation - Âu Bửu Long

  OSPF Hierarchy Example Minimizes routing table entries Localizes the impact of a topology change within an are Neighbor Adjacencies: The Hello Packet SPF Algorithm Places each router at the root of a tree and calculates the shortest path to each destination based on the cumulative cost ◦ Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth...

  pdf21 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 11: Linkstate Routing Protocols - Âu Bửu LongBài giảng Mạng máy tính - Chương 11: Linkstate Routing Protocols - Âu Bửu Long

  Link State Routing Dựa trên thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất. Mỗi router lưu trữ thông tin về toàn bộ topo của mạng ◦ Gồm danh sách các router và đường kết nối giữa các router liền kề. Mỗi router tạo ra gói “link state packet” (LSP) chứa địa chỉ mạng và khoảng cách đến các router kề với nó. ◦ LSP sẽ được gởi đế đến tất ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0