• Thu nộp quỹ BHXHThu nộp quỹ BHXH

    Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các ...

    doc84 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 2