• Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 của Viện Hóa họcTổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 của Viện Hóa học

  Lớp chất quinone chiếm một vị trí quan trọng trong các hợp chất hữu cơ. Lớp chất này được tìm thấy nhiều trong tự nhiên như trong vi khuẩn, vi nấm, thực vật. Chúng đại diện cho một họ các hợp chất có tính đa dạng sinh học trong chuyển hóa thứ cấp. Cùng với benzoquinone, naphthoquinone và anthraquinone tạo thành các lớp chất tiêu biểu quan trọng...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa họcBài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học

  HEÄ THOÁNG Hệ thống S nằm trong môi trường E là tập hợp các phần tử si tương tác với nhau tạo thành cấu trúc nội tại của S và tương tác với E tạo thành quan hệ với môi trường bên ngoài Khái niệm hệ thốngCấu trúc bên trong của hệ thống được hình thành từ sự tương tác giữa các phần tử thuộc hệ thống. Các tương tác này làm cho các phần tử có quan...

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học - Huỳnh Kỳ Phương HàBài giảng Hóa đại cương - Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học - Huỳnh Kỳ Phương Hà

  ENTROPI • Dựa vào nguyên lý 2, nghiên cứu sự liên hệ giữa lượng nhiệt mà hệ thu vào với công mà hệ thực hiện khi chuyển từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp, người ta đưa ra khái niệm entropi, S. • Ý nghĩa vật lý: – Entropi là thước đo độ hỗn loạn trạng thái của hệ. – Entropi là thước đo xác suất của trạng thái đã cho của hệ. – Entropi tiêu c...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 9: Cân bằng hóa học - Huỳnh Kỳ Phương HàBài giảng Hóa đại cương - Chương 9: Cân bằng hóa học - Huỳnh Kỳ Phương Hà

  PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH TRẠNG THÁI CÂN BẰNG Khái niệm phản ứng thuận nghịch • Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều: Tạo sản phẩm và sản phẩm phân hủy thành tác chất. Thực tế, đa số đều là phản ứng thuận nghịch. • Đặc điểm là bao giờ trong hệ cũng cùng tồn tại tác chất và sản phẩm.• Xét chất không màu khi làm lạnh N2O4. Ở nh...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Cân bằng ion của nước - Huỳnh Kỳ Phương HàBài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Cân bằng ion của nước - Huỳnh Kỳ Phương Hà

  LÝ THUYẾT ACID - BASE • THUYẾT ACID – BASE BRONSTED-LOWRY • Dựa trên tính chất proton, H+: không có lớp vỏ electron, chỉ là hạt nhân nên kích thước rất nhỏ, H+ có thể xâm nhập sâu vào lớp vỏ của các ion, phân tử khác để thưc hiện phản ứng trao đổi ion. • ĐỊNH NGHĨA: • Acid là tiểu phân cho proton, còn base là tiểu phân nhận proton trong phả...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan - Huỳnh Kỳ Phương HàBài giảng Hóa đại cương - Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan - Huỳnh Kỳ Phương Hà

  CHẤT ĐIỆN LY KHÓ TAN CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH ? Trong dung dịch nước bão hòa của chất điện ly khó tan có cân bằng dị thể: ? Hằng số cân bằng ( a là hoạt độ): TÍCH SỐ TAN ? Vì chất khó tan có độ tan rất nhỏ, nên trong dung dịch bão hoà xem nồng độ bằng hoạt độ, hoạt độ của chất rắn là hằng số: Đặt T = K’, gọi là tích số độ tan, hay là tích ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 16: Điện hóa học - Huỳnh Kỳ Phương HàBài giảng Hóa đại cương - Chương 16: Điện hóa học - Huỳnh Kỳ Phương Hà

  PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN • Phản ứng oxy hóa – khử (O – K) • Khái niệm: − Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng trong đó có sự trao đổi electron giữa các nguyên tử của những nguyên tố tham gia phản ứng làm thay đổi số oxy hóa các nguyên tố.• Quá trình cho electron gọi là quá trình oxy hóa, chất cho electron gọi là chất khử (chất bị ox...

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa học các hợp chất cao phân tửBài giảng Hóa học các hợp chất cao phân tử

  Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ 1.1. Cấu tạo và đặc điểm của nguyên tử cacbon 1.1.1. Cấu trúc vỏ electron của nguyên tử cacbon Cacbon là nguyên tố thuộc chu kỳ 2, phân nhóm chính nhóm IV của bảng HTTH. Lớp vỏ electron của C có 6 electron và được chia làm 2 lớp: Lớp trong có 2 electron (1s2), lớp ngoài có 4 electron được chia thành 2 p...

  pdf142 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thực hành Hóa học đại cương - Vũ Huy ĐịnhBài giảng Thực hành Hóa học đại cương - Vũ Huy Định

  Bài 1 KỸ THUẬT SỬ DỤNG DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 1.1. An toàn trong phòng thí nghiệm Người học tập và lao động cần biết và vận dụng các kỹ thuật an toàn khi sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm và trong đời sống, biết các quy tắc an toàn lao động trong phòng thí nghiệm, biết sử dụng đúng cách các dụng cụ và biết sử dụng k...

  pdf99 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 4: Hợp chất Andehit - Xeton - Axit - Amin - Nguyễn Thị HiểnBài giảng Chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 4: Hợp chất Andehit - Xeton - Axit - Amin - Nguyễn Thị Hiển

  Nội dung 1. Các khái niệm 2. Điều chế các hợp chất 3. Phản ứng cộng hợp ái nhân của hợp chất cacbonyl (AN) 4. Phản ứng oxi hóa andehit 5. Phản ứng khử hợp chất cacbonyl 6. Tính axit của axit cacboxylic 7. Tính bazơ của các amin

  ppt35 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0