• Tổng quan chính sách đối với nhà khoa học nữ ở một số quốc gia trên thế giớiTổng quan chính sách đối với nhà khoa học nữ ở một số quốc gia trên thế giới

  Trên thế giới hiện nay, mức độ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học không quá phụ thuộc vào việc quốc gia đó đã phát triển hay đang phát triển mà phụ thuộc vào Chính phủ của từng quốc gia có chính sách tốt, khuyến khích nhà khoa học nữ hay không. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia và các tổ chức khoa học quốc tế rất quan tâm đến việc khu...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệMột số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệ

  Chúng ta đang bước vào kỳ tổng kết chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược KH&CN giai đoạn 2021-2030. Tổng kết chiến lược cũng như xây dựng chiến lược là những công việc phức tạp liên quan tới nhiều vấn đề khá cơ bản. Ở đây sẽ góp bàn tới một số quan niệm về chiến lược KH&CN. Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến l...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốcVai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc

  Vào tháng 9/2015, Liên Hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030) với sự nhất trí của 193 quốc gia thành viên. Cốt lõi của CTNS 2030 là các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Nhằm mục đích tạo ra một xã hội nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, các SDG bao gồm xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức, chố...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0

 • Đề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tếĐề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

  Tóm tắt: Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) là một trong những chỉ số rất quan trọng để phân tích, đánh giá hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Khi đưa ra chỉ số về tổng đầu tư xã hội cho R&D theo phần trăm GDP, ở một mức độ nào đó, người đọc có thể đánh giá mức độ phát triển của hệ thống kinh tế nói chung và hệ thống đổi mới sáng tạo qu...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về phát triển “Think-Tank” ở Việt NamMột số vấn đề về phát triển “Think-Tank” ở Việt Nam

  Tóm tắt: Bài báo đã nêu ra một số khái niệm cơ bản về Think-Tank, kinh nghiệm của các Think Tank quốc tế. Bài báo cũng đã phân tích bước đầu hoạt động của các Think-Tank Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Think-Tank ở Việt Nam. Từ khóa: Think-Tank; Tổ chức nghiên cứu chính sách; Tư vấn chính sách; Mạng lưới ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0

 • Can thiệp của nhà nước vào các loại khoa họcCan thiệp của nhà nước vào các loại khoa học

  Khoa học theo đạo vũ trụ, khoa học phục vụ nhà nước và khoa học phục vụ doanh nghiệp là những loại hình có đặc điểm khác nhau về động lực hoạt động. Động lực của khoa học theo đạo vũ trụ nặng về niềm tin, khát vọng, sự hy sinh. Động lực của khoa học phục nhà nước là hướng vào các giá trị quốc gia, dân tộc. Động lực của khoa học phục vụ doanh ng...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0

 • Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với Belarus: Thực trạng và một số đề xuấtHợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với Belarus: Thực trạng và một số đề xuất

  Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) là hình thức quan trọng của quan hệ kinh tế quốc tế, dựa trên cơ sở của phân công lao động quốc tế, mang tính trao đổi, trong đó có sự tham gia của đông đảo các chủ thể từ cấp vi mô gồm các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia, các pháp nhân đến cấp vĩ mô gồm các quốc gia và các liên kết kinh tế ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0

 • Trong thời gian qua,việc quản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản (NCCB) ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực và được cộng đồng khoa học trong nước ghi nhận, minh chứng của việc này là tỷ lệ công bố bài báo khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng lên thông quaTrong thời gian qua,việc quản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản (NCCB) ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực và được cộng đồng khoa học trong nước ghi nhận, minh chứng của việc này là tỷ lệ công bố bài báo khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng lên thông qua

  Mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập của Việt Nam có số lượng rất lớn, tuy nhiên, cơ cấu mạng lưới, cơ chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới còn tồn tại nhiều bất cập, kết quả hoạt động còn hạn chế. Vì vậy, mạng lưới tổ chức KH&CN công lập cần phải được tái cấu trúc theo hướng giảm tối đa số lượng tổ chức KH&CN công lập thô...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0

 • Quản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamQuản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Trong thời gian qua,việc quản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản (NCCB) ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực và được cộng đồng khoa học trong nước ghi nhận, minh chứng của việc này là tỷ lệ công bố bài báo khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng lên thông qua số công bố quốc tế có uy tín (ISI) (từ 352 công bố ISI năm 2000 lên 4.258 công bố ISI năm ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nayThực trạng hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay

  Khoa học và công nghệ đóng vai trò là nền tảng, động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò của khoa học và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước xem là nhân tố động lực trong phát triển kinh tế xã hội, nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nướ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 0