• Khởi nghiệp Fintech từ cơ hội cách mạng 4.0Khởi nghiệp Fintech từ cơ hội cách mạng 4.0

  Làn sóng phát kiến công nghệ tài chính (Fintech) gắn liền với nhu cầu đổi mới ngành dịch vụ tài chính ngày càng mở rộng. Cụ thể, làn sóng đầu tiên đánh dấu tham vọng của các công ty khởi nghiệp Fintech nhằm đối đầu cạnh tranh với các tổ chức tài chính ngân hàng truyền thống. Qua đó, các tổ chức truyền thống bắt đầu nhận thức và tìm những phuơng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trước yêu cầu cuộc cách mạng 4.0Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trước yêu cầu cuộc cách mạng 4.0

  Theo thống kê của tạp chí Echelon (Singapore) - một trong những tạp chí online lớn nhất về khởi nghiệp ở Đông Nam Á, nước ta hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính cuối năm 2015 (khoảng 1.800 doanh nghiệp). Hiện nước ta có khoảng 30 cơ sở ươm tạo (BI) và 10 tổ chức thúc đẩy Kinh doanh (BA), ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Friction in mobilities: Migrating to escapeFriction in mobilities: Migrating to escape

  This study investigates professional migration from Vietnam to Australia and discusses one set of migration decisions previously published by H. C. Nguyen (2015). By analysing the migration decisions made by 15 Vietnamese migrant students under multiple intersecting influences, the study conceptualizes decision-making processes using Heidegge...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0

 • Lecturers’ adoption to use the online Learning Management System (LMS): Empirical evidence from TAM2 model for VietnamLecturers’ adoption to use the online Learning Management System (LMS): Empirical evidence from TAM2 model for Vietnam

  Online training has been a common form of training all over the world for many years ago; however, it is only a side choice alongside offline training. Not only students but also lecturers prefer offline training to online training. However, in some cases of force majeure, specifically the nCov-19 flu pandemic, online training is considered th...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0

 • Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố hà nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố hà nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra kỷ nguyên phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và kinh tế. Trong thời đại doanh nghiệp công nghệ, sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là sự tận dụng các thời cơ tốt mà còn là cách thức để phát ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0

 • Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt NamKhuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” và “vươn tới”...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0

 • Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Mxuất lấy bối cảnh Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Nghiên cứu cố gắng chỉ ra yếu tố quan ục đích của bài viết này là phân tích các rào cản tiềm năng gây cản trở các doanh nghiệp sản trọng và mối liên hệ các yếu tố này bằng phương pháp Interpretive Structural Model (ISM). Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nghiên cứu,...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

 • Doanh nghiệp tư nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội, thách thức và một số đề xuấtDoanh nghiệp tư nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội, thách thức và một số đề xuất

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đặt ra mục tiêu: phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ và làm thay đổi phương thức ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượngGiáo trình Quản trị chất lượng

  + Quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô cũng như vi mô thực chất là một quá trình quản lý về mặt lượng, mặt chất và con người nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là: Khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hợp lý, hiệu quả và chất lượng nhất các nguồn lực để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thỏa mãn tối đa nhu cầu của xã hội với chi phí thấp n...

  pdf121 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 1

 • Tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp dệt may Việt NamTăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, và được dự đoán sẽ vẽ lại bức tranh ngành dệt may toàn cầu. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang đối mặt với những thách thức phát triển và nếu không sẵn sàng đổi mới, sẽ bị loại khỏi “cuộc chơi”. Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0