• Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Báo hiệu kênh riêngKĩ thuật viễn thông - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Chương 2 : BÁO HIỆU KÊNH RIÊNG  Khái niệm :  Kênh riêng CAS : là báo hiệu liên tổng đài mà tín hiệu báo hiệu được truyền cùng với tín hiệu thoại trên cùng đường trung kế.  dùng một kênh báo hiệu riêng cho từng kênh thoại.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Báo hiệu thanh ghiKĩ thuật viễn thông - Báo hiệu thanh ghi

  Báo hiệu thanh ghi  Sử dụng tín hiệu tần số trên hướng đi và hướng về để truyền thông tin : thuê bao bị gọi, số chủ gọi, đặc tính của thuê bao,.  Thực chất là trao đổi các tổ hợp mã đa tần (MFC) theo hai hướng giữa các tổng đài.  Mỗi mã đa tần là tổ hợp của 2 trong 6 tần số do CCITT quy định

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 2 (tiếp)Kĩ thuật viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 2 (tiếp)

  HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 2  Được phát triển trong những năm 1960  Hiện nay vẫn được dùng ở Mỹ La Tinh, châu Á, một số nước châu Âu  Có nhiều chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế gọi là CCITT-R2

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 2Kĩ thuật viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 2

  HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 2  Được phát triển trong những năm 1960  Hiện nay vẫn được dùng ở Mỹ La Tinh, châu Á, một số nước châu Âu  Có nhiều chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế gọi là CCITT-R2

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệuKĩ thuật viễn thông - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu  Báo hiệu là gì ?  Tồn tại nhiều hệ thống báo hiệu trong giao thông, trong điều khiển tự động,. Trong viễn thông, báo hiệu là một hệ thống để chuyển thông tin từ điểm này đến điểm khác. Mục đích : thiết lập, giám sát quản lý và giải phóng một kết nối

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 1: Mở đầuKĩ thuật viễn thông - Chương 1: Mở đầu

  I- Lịch sử Có thể coi lịch sử thông tin dữ liệu bắt đầu vào năm 1837 với sự phát minh điện tín của Samuel F. B. Morse. Ðó là hệ thống truyền các xung điện biểu diễn cho các dấu chấm, vạch (tương đương với các số nhị phân 1, 0) trên các đường dây đồng nhờ các máy cơ điện. Các tổ hợp khác nhau của các mã này thay cho các chữ, số, dấu. được gọi l...

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 18/01/2020 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 0