• Đề tài Phân tích cổ phiếu TAYAĐề tài Phân tích cổ phiếu TAYA

  CTCP Cáp và Dây điện Taya Việt Nam tiền thân là Công ty Hưng nghiệp Cổ phần hữu hạn (CPHH) Việt Minh Sơn, một phương án đầu tư mới tại Việt Nam của Tập đoàn Taya theo Giấy phép số 414/GP ngày 7/9/1992 do Tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) - Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư Việt Nam cấp với số vốn đầu tư đăng ký là 6,995 triệu USD, v...

  doc13 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 3

 • Đề án Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt NamĐề án Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam

  Đất nước phồn vinh, đời sống của mọi thành viên trong xã hội ngày càng cải thiện . Đòi hỏi phải có một nền công nghiệp,nông nghiệp phát triển,khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Phát triển là con đường sống của mọi dân tộc , chỉ có phát triển nhanh, vững chắc mới sớm thoát khỏi nghèo nàn,lạc hậu,lệ thuộc vào nước ngoài. Muốn phát triển nhanh ...

  doc38 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt NamĐề tài Cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam

  Đất nước ta hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI(1986). Trong công cuộc đổi mới này, vấn đề phát triển một nền Kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo là một mục tiêu hết sức quan trọng...

  doc23 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian quaĐề tài Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua

  Cổ phần hoá(CPH) một bộ phận doanh nghiệp nhà nước(DNNN) là chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm huy động vốn nhàn rổi trong xã hội để tiếp sức thêm nguồn lực cho doanh nghiệp (DN) góp phần cơ cấu lại DN trong nền kinh tế quốc dân. Với yêu cầu đó, hệ thống DN được sắp xếp lại theo nghị định 388/HĐBT và nghị định 500/TTG của thủ tướng chính phủ....

  doc55 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước công ty cổ phần đồ hộp Hạ LongTiểu luận Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

  Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần đối với doanh nghiệp nhà nước thấy không cần nắm giữ 100% vốn đầu tư tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần làm chủ thực sự doanh nghiệp, huy động vốn toàn xã hội để đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kin...

  doc10 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 852 | Lượt tải: 0

 • Đề án Thị trường chứng khoán với phát triển kinh tế và mối quan hệ với công ty cổ phầnĐề án Thị trường chứng khoán với phát triển kinh tế và mối quan hệ với công ty cổ phần

  Trong vòng 10 năm (1988-1998) thực hiện đường lối của Đảng, kiên trì phương châm chiến lược: coi trọng hợp tác quốc tế theo xu thế hội nhập, khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế, tranh thủ mọi khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn lực từ bên ngoài, bao gồm cả vốn, công nghệ, thị trường và trình độ quản lý. Việt nam đã thu hút...

  doc32 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán - Ý nghĩa , sự vận dụng này ở nước taĐề tài Lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán - Ý nghĩa , sự vận dụng này ở nước ta

  Xuất phát từ thực trạng khách quan , các doanh nghiệp nhà nước làm việc kém hiệu quả , tình trạng lãi giả , lỗ thật vẫn còn phổ biến , hàng năm Chính phủ phải bỏ ra một phần ngân sách không nhỏ để bù lỗ . Hơn nữa trước đòi hỏi phải đa dạng hóa các thành phần kinh tế , đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng kinh tế thị trường . Vì vậy , việc...

  doc24 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về thị trường chứng khoánĐề tài Những cái nhìn đầu tiên về thị trường chứng khoán

  Từ ngày Chính phủ Việt Nam quyết định áp dụng chính sách đổi mới, chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường, đồng thời quyết định thành lập một thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam, vấn đề này trở thành một đề tài hợp thời cần phải tìm hiểu: TTCK là gì ? Dùng để làm gì ? đối với nước ta, có ích lợi gì, bất lợi gì ? Nền kinh tế V...

  doc36 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triểnTiểu luận Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển

  Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,. Nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế nước ta bắt đầu có tích luỹ cho đầu tư phát triển. Với mục tiêu hướng tới năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước có nền công nghiệp , có một cơ sở vật chất hiện đai, có sự tăng trưởng cao...

  doc11 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 1434 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoánĐề tài Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán

  Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, theo xu thế hội nhập, khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế. Để nền kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững, chúng ta cần phát huy được nguồn lực nội sinh ở trong nước và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được mô hình huy động vốn hợp lý và hiệu quả. TTCK đ...

  doc25 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 1