• Vật lý 11 - Chương 9: Nguyên tửVật lý 11 - Chương 9: Nguyên tử

  Chương 9: Nguyên tử. 9.1 Nguyên tử Hydro 9.2 Nguyên tử kim loại kiềm 9.3 Mômen động lượng và mômen từ của electron. Hiệu ứng Zeeman 9.4 Spin của electron 9.5 Khái niệm về hệ thống tuần hoàn Mendeleev 9.6 Hệ hạt đồng nhất

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 8: Cơ học lượng tửVật lý 11 - Chương 8: Cơ học lượng tử

  Chương 8: Cơ học lượng tử. 8.1 Lưỡng tính sóng-hạt của các vi hạt. 8.2 Hệ thức bất định Heisenberg. 8.3 Hàm sóng và ý nghĩa thống kê. 8.4 Phương trình Schrödinger và ứng dụng.

  pdf32 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 7: Quang học lượng tửVật lý 11 - Chương 7: Quang học lượng tử

  Chương 7: Quang học lượng tử. 7.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử Planck 7.2 Hiệu ứng quang điện và thuyết photon Einstein 7.3 Hiệu ứng Compton

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp EinsteinVật lý 11 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp Einstein

  Chương 6: Thuyết tương đối hẹp Einstein. 6.1 Hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp 6.2 Phép biến đổi Lorentz và các hệ quả 6.3 Động lực học tương đối tính - Hệ thức Einstein

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 5: Tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sángVật lý 11 - Chương 5: Tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sáng

  Chương 5: Tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sáng. 5.1 Hiện tượng tán sắc ánh sáng. 5.2 Hiện tượng hấp thụ ánh sáng. 5.3 Hiện tượng tán xạ ánh sáng

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 4: Nhiễu xạ ánh sángVật lý 11 - Chương 4: Nhiễu xạ ánh sáng

  Chương 4: Nhiễu xạ ánh sáng. 4.1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. 4.2 Nhiễu xạ của sóng cầu. 4.3 Nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 3: Giao thoa ánh sángVật lý 11 - Chương 3: Giao thoa ánh sáng

  Chương 3: Giao thoa ánh sáng. 3.1 Cơ sở của quang học sóng 3.2 Giao thoa ánh sáng 3.3 Giao thoa gây bởi các bản mỏng 3.4 Các ứng dụng của hiện tượng giao thoa

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 2: Phân cực ánh sángVật lý 11 - Chương 2: Phân cực ánh sáng

  Chương 2: Phân cực ánh sáng. 2.1 Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực 2.2 Phân cực do phản xạ và khúc xạ 2.3 Phân cực do lưỡng chiết 2.4 Ánh sáng phân cực ellipse và phân cực tròn 2.5 Lưỡng chiết nhân tạo 2.6 Sự quay mặt phẳng phân cực

  pdf15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 1: Dao động và sóngVật lý 11 - Chương 1: Dao động và sóng

  Chương 1: Dao động và sóng. 1.1 Dao động. 1.1.1 Dao động cơ 1.1.2 Dao động điện từ 1.1.3 Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương; có phương vuông góc 1.2 Sóng 1.2.1 Sóng cơ 1.2.2 Sóng âm và hiệu ứng Doppler 1.2.3 Sóng điện từ và hệ phương trình Maxwell 1.2.4 Năng lượng và cường độ sóng điện từ

  pdf37 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Quang phổ vạch phát xạVật lý - Quang phổ vạch phát xạ

  Gồm bốn bộ phận chính: - Nguồn sáng đơn sắc đèn catôt rỗng. - Bộ phận nguyên tử hóa mẫu phân tích. - Máy đơn sắc - Bộ phận xử lý tín hiệu và ghi kết quả

  pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0