• Vật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi phaVật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi pha

  Khái niệm về môi chất biến đổi pha.  Các loại đồ thị P-v, T-v, P-T (2-D), và P-v-T (3-D) của môi chất.  Xác định, tính toán các tính chất của môi chất dựa trên bảng số liệu.  Chu trình thiết bị động lực hơi nước.  Chu trình thiết bị làm lạnh

  pdf37 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 4: Dao động mạng tinh thểVật lý chất rắn - Chương 4: Dao động mạng tinh thể

  1. Dao động của tinh thể đơn nguyên tử 2. Cơ sở tối giản có hai nguyên tử 3. Lượng tử hoá sóng đàn hồi 4. Xung lượng của phonon 5. Tán xạ không đàn hồi bởi phonon

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 3: Liên kết tinh thểVật lý chất rắn - Chương 3: Liên kết tinh thể

  1. Tinh thể khí trơ 2. Tinh thể ionic 3. Tinh thể cộng hoá trị 4. Kim loại

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Định luật nhiệt động 2Vật lý - Định luật nhiệt động 2

  Nhận xét:  Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao  Cốc coffee không thể nóng thêm trong phòng  Cốc coffee nguội đi  Năng lượng có mất đi?  Năng lượng vẫn bảo toàn, chỉ truyền cho không khí xung quanh

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 2: Sóng phản xạ và mạng đảoVật lý chất rắn - Chương 2: Sóng phản xạ và mạng đảo

  1. Nhiễu xạ của sóng bởi tinh thể 2. Biên độ sóng tán xạ 3. Vùng Brillouin 4. Biểu diễn Fourier của các cơ sở

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Vật lý chất rắnVật lý - Vật lý chất rắn

  1. Sự sắp xếp tuần hoàn của các nguyên tử 2. Các loại mạng cơ bản 3. Bộ chỉ số mặt tinh thể 4. Một số cấu trúc tinh thể đơn giản 5. Cấu trúc tinh thể thực

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Kỹ thuật phân tích vật liệu rắnVật lý - Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn

  Giới thiệu chung về nội dung môn học Bổ sung một số kiến thức Nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể : Cơ sở lý thuyết của phương pháp và các cách bố trí thực nghiệm Phương pháp Laue : thực nghiệm và cách đoán nhận ảnh nhiễu xạ . Phương pháp Debye-Scherrer : thực nghiệm và cách đoán nhận ảnh nhiễu xạ . Bổ sung phần nhiễu xạ tia X. Giới thiệu chu...

  pdf36 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Màng quang họcVật lý - Màng quang học

  Màng chống phản xạ  Màng phản xạ cao  Màng dẫn điện trong suốt  Màng bán thấu  Kính lọc ánh sáng .

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệmBài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm

  1-Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp rất nhiều những dụng cụ đo lường như: -Trong nông nghiệp thường dùng các dụng cụ đo khối lượng, đo diện tích. -Trong sản xuất công nghiệp thường dùng các dụng đo áp suất, lưu lượng, thể tích, nhiệt độ, độ ẩm, đo tính chất hoá lí của các kim loại, các hoá chất.v....

  doc73 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 10: Từ trường và Cảm ứng từVật lý - Chương 10: Từ trường và Cảm ứng từ

  Khái niệm !  Một vấn đề đặt ra là tại sao lại xuất hiện tương tác giữa các dòng điện và sự tương tác đó thực hiện như thế nào, có thông qua môi trường vật chất nào không? !  Vật lý duy vật hiện đại quan niệm rằng: Sự tương tác giữa các dòng điện thực hiện được thông qua môi trường vật chất trung gian được gọi là từ trường.Sự tươn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0