• Hoạt động thông tin thư viện các trường đại học phục vụ học chế tín chỉHoạt động thông tin thư viện các trường đại học phục vụ học chế tín chỉ

  Nước ta đã và đang bước vào tiến trình hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Chìa khoá của thành công trong hội nhập quốc tế chính là yếu tố con người. Sức mạnh của con người trong nền văn minh trí tuệ thể hiện ở tri thức và kỹ năng hoạt động, được tạo nên bởi chất lượng giáo dục. Bởi vậy đổi mới giáo dục và đào tạo ở nướ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Chương trình đào tạo cử nhân ngành thư viện thông tin ở trường đại học văn hoá Hà NộiChương trình đào tạo cử nhân ngành thư viện thông tin ở trường đại học văn hoá Hà Nội

  Từ phân tích yêu cầu đào tạo mới đối với nguồn nhân lực ngành thư viện thông tin trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu, tác giả điểm qua quá trình đưa nội dung công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo cử nhân ngành thư viện thông tin ở Khoa Thư viện – Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ đầu những năm 19...

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Cán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nayCán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay

  Trong thế kỷ 21 - thế kỉ của công nghệ và số, các thư viện ở Việt Nam không ngừng biến đổi để phù hợp với sự thay đổi của môi trường thông tin và nhu cầu tin của người dùng tin. Ngày nay, thư viện vừa cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin truyền thống vừa cung cấp sản phẩm dịch vụ thông tin số trực tuyến cho người dùng tin. Tuy nhiên, để làm đư...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 4: Mô hình toán nước ngầmMôi trường - Chương 4: Mô hình toán nước ngầm

  Một trong những phương pháp để nghiên cứu quá trình vận động và truyền chất của nước ngầm là phương pháp mô hình. Đó là công cụ để mô phỏng gần đúng các trường hợp thực tế bao gồm các mô hình vật lý và mô hình toán. Mô hình vật lý có thể phân loại thành mô hình tương tự hình học và tương tự điện. Mô hình toán mô phỏng dòng ngầm một cách gián ti...

  pdf131 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu: Tìm hiểu về nước ngầmTài liệu: Tìm hiểu về nước ngầm

  Nước ngầm là nguồn nước ngọt lớn nhất sẵn có trên trái đất khá ổn định và có trữ lượng vượt xa so với nguồn nước mặt từ sông, suối, hồ, ao. Hiện nay, do sự phát triển của các ngành kinh tế và vấn đề bùng nổ dân số, nhu cầu dùng nước tăng lên không ngừng và mâu thuẫn giữa khả năng cung cấp nước và nhu cầu dùng nước ngày càng gay gắt cả về số lượ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học đánh giá tác động môi trườngBài giảng môn học đánh giá tác động môi trường

  Hiện nay bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một vấn đề vô cùng cấp thiết, đang được sự quan tâm hàng đầu của thế giới cũng như của nước ta nhằm đối phó với tình trạng môi trường sống trên trái đất đang ngày càng xuống cấp, đe doạ sự phát triển lâu bền của nhân loại. Tập Bài giảng môn học "Đánh giá tác động môi trường” của Bộ môn Môi tr...

  pdf161 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 1

 • Quản lý chất thải rắn - Phương pháp xử lý rác thảiQuản lý chất thải rắn - Phương pháp xử lý rác thải

  I/ Thực Trạng Rác Thải ở Việt Nam: Ở Việt Nam, tốc độ phát sinh rác thải tùy thuộc vào từng loại đô thị và dao động từ 0,35 - 0,8 kg/người.ngày. Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống được thải ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Cùng với mức...

  docx11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nước

  Quy hoạch, quản lý và thiết kế: Các quá trình cơ bản của phát triển bền vững. Quy hoạch và thiết kế: Phân tích các chi phí, các lợi ích đạt được và các ảnh hưởng đến môi trường. Thiếu phân tích này: Sử dụng lãng phí tài nguyên (thiên nhiên cũng như nguồn lực xã hội), không đạt được sự cân bằng giữa phát triển và duy trì môi trường, hệ sinh thái. ...

  ppt53 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng tài nguyên nước

  Tài nguyên nước trên thế giới Vòng tuần hoàn thuỷ văn Phân bố nguồn nước toàn cầu Tài nguyên nước m3/người/năm

  pptx73 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 5: Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nướcPhân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 5: Kỹ thuật tối ưu trong tài nguyên nước

  Dạng tổng quát Max or min: ràng buộc cj: Hệ số hàm mục tiêu aij: Hệ số trong các biểu thức ràng buộc bj: hệ số vế bên phải của biểu thức ràng buộc (RHS) Ví dụ: Max z = 5x1 + 8x2 Ràng buộc 2x1 + 3x2 ≥ 15 3x1 + 5x2 ≤ 60 x1 + x2 = 18 x1, x2 ≥ 0

  pptx34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0