• Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)

  1. Mở đầu Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Thông tin KH&CN được đánh giá là một tiềm năng đặc biệt quan trọng với đặc điểm là khi được sử ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữTập bài giảng tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 1. Khái niệm Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ là toàn bộ công tác cung cấp cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân những thông tin cần thiết từ tài liệu lưu trữ nhằm phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và các lợi ích chính đá...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữTập bài giảng thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ

  I. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG LƯU TRỮ 1. Khái niệm Thống kê trong lưu trữ là vận dụng các phương pháp và công cụ để xác định chính xác về số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu và hệ thống bảo quản tài liệu trong các kho lưu trữ theo các đơn vị thống kê đã quy định và được thể hiện trên các loại sổ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu học tập văn bản và lưu trữ họcTài liệu học tập văn bản và lưu trữ học

  Nhu cầu giao tiếp, trao đổi hoạt động với nhau giữa con người với con người xuất hiện ngay từ khi xã hội loài người được hình thành. Thông qua giao tiếp, con người thể hiện và thực hiện được cuộc sống vật chất, tinh thần của mình. Trong bình diện xã hội, nhu cầu tổ chức các quan hệ xã hội, bảo đảm những điều kiện thiết yếu cho sự duy trì và phát...

  pdf68 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư kýTài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký

  Hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với quốc tế một cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực thì nhiều cơ quan/doanh nghiệp rất cần đến vị trí lao động giúp việc cho các nhà lãnh đạo. Đó là vị trí “thư ký”, người giúp việc trực tiếp cho các nhà lãnh đạo. Cũng không hẳn rằng trước đây không có vị trí lao động này trong các cơ q...

  pdf64 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Sự phát triển của web ảnh hưởng đến các sản phẩm, dịch vụ thông tin - Thư viện trường đại học: web 1.0, 2.0, 3.0Sự phát triển của web ảnh hưởng đến các sản phẩm, dịch vụ thông tin - Thư viện trường đại học: web 1.0, 2.0, 3.0

  Công nghệ thông tin nói chung và Internet nói riêng đã và đang phát triển với tốc độ chóng mặt từng ngày từng giờ. Nó tạo ra những thay đổi rất mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là nó đang đóng vai trò tạo ra những thay đổi cơ bản trong xuất bản và phổ biến thông tin tới công chúng. Trong đó, công nghệ web đóng một vai trò chủ ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Thư viện thông tin - Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sởThư viện thông tin - Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm, đặc điểm văn bản quản lý hành chính nhà nước 2. Chức năng và vai trò của văn bản 3. Các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước 4. Hiệu lực và nguyên tắc xây dựng, áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước

  pdf100 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Thư viện thông tin - Giới thiệu về tự động hoá thư việnThư viện thông tin - Giới thiệu về tự động hoá thư viện

  Lý do đưa đến chuyên đề này • Sự thay đổi về phương thức tạo ra và phân phối của thông tin. • Thay đổi về cách thức hoạt động của thư viện. • Sự thích ứng cần thiết của cán bộ thư viện. • Những điều cần quan tâm khi xác lập kế hoạch và thực hiện tự động hoá thư viện.

  pdf33 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Nhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại thư viện viện kinh tế và chính trị thế giớiNhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại thư viện viện kinh tế và chính trị thế giới

  Nhu cầu thông tin KH&CN là một trong những nhu cầu cơ bản của con người, xuất phát từ lòng ham hiểu biết và khám phá thế giới khách quan. Nhu cầu thông tin KH&CN nói riêng, nhu cầu tin nói chung còn là nguồn gốc, mục tiêu hướng tới của hoạt động TT-TV. Vì thế việc đi sâu nghiên cứu nhu cầu tin và đảm bảo thông tin KH&CN cho người dùng tin là một...

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 1

 • Nhân lực thông tin-Thư viện trong xã hội thông tin và xã hội tri thứcNhân lực thông tin-Thư viện trong xã hội thông tin và xã hội tri thức

  Thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin là sự hình thành xã hội thông tin và tiến tới xã hội tri thức. Trong đó, xã hội thông tin là nền tảng của xã hội tri thức, là phương tiện để xây dựng xã hội tri thức, là chìa khóa để tiến tới một xã hội tốt đẹp hơn. Xã hội thông tin và xã hội tri thức là hai khái niệm có mối quan hệ bổ sung tương ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0