• Công nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắnCông nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

  (Bản scan) Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn Chủ đề 2: Hệ thống thu gom chất thải rắn Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vặn chuyển Chủ đề 4: Cá phương pháo xử lý chất thải rắn Chủ đề 5: Tái chế chất thải rắn Chủ đề 6: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt Chủ đề 7: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt Chủ đề 8...

  pdf224 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thểKỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thể

  Dạng chung của bài toán tuyến tính Hình thành bài toán tuyến tính Phương pháp hình học Phương pháp bảng đơn hình Phân tích độ nhạy Chương trình tuyến tính đối ngẫu Ứng dụng QHTT trong QH&QLNN

  ppt82 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trường

  (Bản scan) - Những vấn đề chung về quản lý môi trường - Quản lý nhà nước về môi trường - Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp - Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng - Các công cụ quản lý môi trường

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi íchKinh tế và quản lý môi trường - Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích

  Nội dung Chương IV 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường 4.1.1. Khái niệm 4.1.2. Mục đích của lượng giá tài nguyên và môi trường 4.1.3. Các phương pháp/kỹ thuật lượng giá tài nguyên và môi trường 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 4.2.1. Khái niệm 4.2.2. Phân tích tài chính và phân tích kinh tế 4.2.3. Các bước tiến hành phân tích chi ph...

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiênKinh tế và quản lý môi trường - Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

  Khai niêm "Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người” (Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường, 2003) • Tài nguyên là một thành phần của môi trường • Thanh phần môi trường trở thành tai nguyên khi: − Con người nhân thưc đươc gia tri ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường

  Nội dung Chương II 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiêm MT 2.3. Cac giải phap kinh tế khăc phuc ô nhiêm MT 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhan kinh tế của ô nhiêm MT 2.2.1. Ngoại ưng 2.2.2. Chất lượng môi trường la hang hoa công cộng 2.3. Cac gi...

  pdf52 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương I: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương I: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường

  Môi trường là tất cả những gì bao quanh con người. • Trong Tuyên ngôn của United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) “Môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nh...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầuKinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầu

  “Kinh tế môi trường là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác, phụ thuộc và quy định lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường (hệ thống hỗ trợ cuộc sống của trái đất) nhằm bảo đảm một sự phát triển ổn định, hiệu quả, liên tục và bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và lấy con người làm trung tâm” (Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trườn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốpCơ sở khoa học môi trường – Tỷ trọng – dung trọng – độ xốp

  Nội dung 1. Tỷ trọng 2. Dung trong 3. Độ xốp Kết cấu đất Kết cấu đất là chỉ sự sắp xếp các hạt cơ giới trong đất

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường khí quyển: Ôzôn trong không khíCơ sở khoa học môi trường – Môi trường khí quyển: Ôzôn trong không khí

  Nội dung: Ôzôn trong không khí 1. Khái niệm 2. Quá trình tạo thành và phân huỷ ôzôn 3. Ôzôn bảo vệ trái đất như thế nào 4. Sản sinh và vận chuyển Ozôn 5. Phân bố Ozôn 6. Cơ chế suy giảm Ôzôn

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0