• Giáo trình Mô hình toán thủy vănGiáo trình Mô hình toán thủy văn

  Trong vài chục năm gần đây, những thành tựu khoa học, kỹ thuật đặc biệt là các lĩnh vực vật lý, toán học tính toán cùng với sự có mặt của máy tính điện tử đã có ảnh h-ởng sâu sắc đến khoa học thủy văn. Có thể nói việc ứng dụng những thành tựu này đã làm thay đổi cả về chất và l-ợng bộ môn khoa học thủy văn. Ph-ơng pháp mô hình toán đã cho phép ...

  pdf155 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nướcMô hình hóa hệ thống tài nguyên nước

  Phân tích hệ thống tài nguyên nước có liên quan chặt chẽ với việc sử dụng các mô hình toán. Vận hành hệ thống tài nguyên nước là bài toán phức tạp do không biết đầu vào (tương lai) của hệ thống (mưa & dòng chảy). Mô hình mô phỏng cân bằng nước cung cấp một công cụ nhằm đánh giá biến thiết kế hay chiến lược vận hành trên cơ sở số liệu lịch sử...

  pdf94 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Lũ quét và trượt lở đấtMôi trường - Lũ quét và trượt lở đất

  Tổng quan chung về lũ quét và sạt lở đất Thiệt hại và rủi ro do lũ quét Nguyên nhân hình thành lũ quét và sạt lở đất C?nh bỏo lu quột và tru?t l? d?t Biện pháp phòng chống lũ quét và sạt lở đất

  ppt109 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắnCông nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

  (Bản scan) Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn Chủ đề 2: Hệ thống thu gom chất thải rắn Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vặn chuyển Chủ đề 4: Cá phương pháo xử lý chất thải rắn Chủ đề 5: Tái chế chất thải rắn Chủ đề 6: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt Chủ đề 7: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt Chủ đề 8...

  pdf224 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thểKỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thể

  Dạng chung của bài toán tuyến tính Hình thành bài toán tuyến tính Phương pháp hình học Phương pháp bảng đơn hình Phân tích độ nhạy Chương trình tuyến tính đối ngẫu Ứng dụng QHTT trong QH&QLNN

  ppt82 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trường

  (Bản scan) - Những vấn đề chung về quản lý môi trường - Quản lý nhà nước về môi trường - Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp - Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng - Các công cụ quản lý môi trường

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi íchKinh tế và quản lý môi trường - Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích

  Nội dung Chương IV 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường 4.1.1. Khái niệm 4.1.2. Mục đích của lượng giá tài nguyên và môi trường 4.1.3. Các phương pháp/kỹ thuật lượng giá tài nguyên và môi trường 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 4.2.1. Khái niệm 4.2.2. Phân tích tài chính và phân tích kinh tế 4.2.3. Các bước tiến hành phân tích chi ph...

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiênKinh tế và quản lý môi trường - Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

  Khai niêm "Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người” (Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường, 2003) • Tài nguyên là một thành phần của môi trường • Thanh phần môi trường trở thành tai nguyên khi: − Con người nhân thưc đươc gia tri ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường

  Nội dung Chương II 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiêm MT 2.3. Cac giải phap kinh tế khăc phuc ô nhiêm MT 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế 2.2. Nguyên nhan kinh tế của ô nhiêm MT 2.2.1. Ngoại ưng 2.2.2. Chất lượng môi trường la hang hoa công cộng 2.3. Cac gi...

  pdf52 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Chương I: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trườngKinh tế và quản lý môi trường - Chương I: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường

  Môi trường là tất cả những gì bao quanh con người. • Trong Tuyên ngôn của United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) “Môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nh...

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0