• Chuyên đề Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà NộiChuyên đề Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà Nội

  Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước như hiện nay đã và đang đi lên với những bước chuyển biến khá vững chắc về kinh tế, chính trị. Đặc biệt với cơ chế thị trường một mặt mở ra cho các doanh nghiệp nhà nước thời cơ mới, mặt khác lại đặt ra nhiều khó khăn thử thách buộc các doanh nghiệp nhà nước phải tự mình tìm ra con đường đúng đắn và ph...

  docx64 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Góp ý công tác phân tích công việc tại công ty tư vấn xây dựng điện IĐề tài Góp ý công tác phân tích công việc tại công ty tư vấn xây dựng điện I

  Phân tích công việc là một công cụ quan trọng để tiến hành các hoạt động QTNL khác như kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động Khái niệm Phân tích công việc không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở phương Tây và đã được họ tiến hành hơn 100 năm qua. Tuy nhiên tại cá...

  docx77 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5

  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức lao động là một đòi hỏi khách quan của hầu hết các công ty trong nền kinh tế thị trường. Đây là vấn đề tương đối rộng và có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi lẽ đối tượng là những người lao động cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình lao động trong Công ty. Nó liên quan đến những người làm việc trong lĩnh...

  docx64 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 14

 • Đề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà NộiĐề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

  Trong tất cả các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã và đang trải qua, từ xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến cho tới xã hội tư bản, xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất là để tạo ra của cải vật chất – yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của con người nên đây là hoạt động quan trọng của con người. Quá trình lao động sả...

  docx84 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1611 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ Khí Hà NộiĐề tài Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ Khí Hà Nội

  Ngày nay trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển và phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp. Do đó nhiều quốc gia đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và đề ra các chính sách, chiến...

  docx78 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 20

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển chọn nhân lực tại công ty Nhựa Đường PetrolimexMột số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển chọn nhân lực tại công ty Nhựa Đường Petrolimex

  Khái niệm tuyển mộ: Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức, và lựa chọn trong số họ những người phù hợp nhất với yêu cầu của công việc. - Yêu cầu của tuyển mộ: các tổ chức, doanh nghiệp chỉ tuyển mộ khi thực sự cần thiết, việc tuyển mộ phải gắn với nhu cầu...

  docx56 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 12

 • Đề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

  Ở bất cứ thời đại nào trong lịch sử ,cái quyết định đến sự phát triển của lực lượng sản xuất nói riêng và xã hội nói chung là nhân tố con người .Vì thế coi trọng nhân tố con người và phát triển nguồn lực con người là bí quyết thành công của mỗi quốc gia. Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế thì môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì các doanh n...

  docx65 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh – Thanh HoáĐề tài Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh – Thanh Hoá

  Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006 nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO. Những nhân tố đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam ...

  docx72 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 36

 • Đề tài Cải tiến các hình thức trả công (lương) tại công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung ƯơngĐề tài Cải tiến các hình thức trả công (lương) tại công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương

  Bất cứ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào, mục tiêu cao cả nhất là tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí. Mà tiền lương là một khoản chi phí của doanh nghiệp. Để khoản chi phí này thấp nhất nhưng mang lại sử dụng có hiệu quả cao nhất, thì công tác trả công lao động có vai trò vô cùng quan trọng. Trả lương có hiệu quả sẽ vừa thu hú...

  docx64 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty Điện lực Ba ĐìnhHoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty Điện lực Ba Đình

  Bất cứ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào, mục tiêu cao cả nhất là tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí. Mà tiền lương là một khoản chi phí của doanh nghiệp. Để khoản chi phí này thấp nhất nhưng mang lại sử dụng có hiệu quả cao nhất, thì công tác trả công lao động có vai trò vô cùng quan trọng. Trả lương có hiệu quả sẽ vừa thu hú...

  docx50 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 8