• Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí MinhTính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhân văn là giá trị phổ quát, là tổ hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, là hiện thân của thiên hướng vươn lên và hoàn thiện không ngừng của chính con người. Vì vậy nhân văn bao giờ cũng là lý tưởng và mục tiêu mà loài người hằng vươn tới, nó tồn tại, phát triển và ngày càng thể hiện sức sống mãnh liệt của mình trong suốt tiến trình phát triển xã hội....

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nướcĐề tài Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

  “Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp. Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ t...

  doc22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 5

 • Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩaBản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, không xây dựng và phát triển nền dân chủ, hệ thống chính trị trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ và mọi lợi ích của nhân dân lao động trên thực tế các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lao động xã hội chủ nghĩa. Trong bài tiểu luận này sẽ tr...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 3086 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Thân thế và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí MinhĐề tài Thân thế và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đất nước chúng ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực, còn rất nhiều những hạn chế và nguy cơ đáng phải quan tâm. Trong đó nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa là điều vô cùng nguy hiểm. Vấn đề này đã được đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII dự báo và quan tâm nhiều. Trong thời đại ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaKinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới vàđất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước đã vàđang giành được những thành tựu to lớn v...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 11

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh con người và huyền thoạiTiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh con người và huyền thoại

  Đại Việt sử lược (1388): Đinh Tiên Vương tên húy là Bộ Lĩnh, người ở động Hoa Lư. Lúc nhỏ mồ côi cha, vương cùng với mẹ và 5 bà lão vào ở trong núi, bên cạnh ngôi đền thờ thần. Ngoài cửa có bụi sen núi.Dấu của loại ốc sên bò trên lá sen thành chữ Thiên tử. Vương lúc nhỏ thường cùng bọn chăn bò ở chốn sơn dã, được lũ trẻ tôn lên làm trưởng. Chúng lấ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 1

 • Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam sau thời kỳ đổi mớiNhững đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam sau thời kỳ đổi mới

  Trong suốt hai cuộc kháng chiến, chúng ta luôn quan niệm một xã hội không còn người bóc lột người, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, người với người là bạn. như là một xã hội có thể đạt được trong một thời gian ngắn sau khi kết thúc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Mặc dù tư tưởng về tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 4

 • Sự phát triển của các hình thái kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiênSự phát triển của các hình thái kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

  Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp vàđược nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp lự...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hộiĐề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hội

  Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan h...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 4469 | Lượt tải: 9

 • Ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hộiÝ thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội

  Ở mọi thời đại thì triết học luôn có một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó làm cho con người hiểu về thế giới; về vai trò, vị trí của con người trong thế giới ấy. Ngày nay có nhiều vấn đề mà con người đề cập đến trong triết học. Một trong số đó là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, đặc biệt ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so vớ...

  docx17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 1