• Đề tài Bước đầu ứng dụng liệu pháp hành vi vào can thiệp cho trẻ tăng động giảm chú ý độ tuổi đầu tiểu họcĐề tài Bước đầu ứng dụng liệu pháp hành vi vào can thiệp cho trẻ tăng động giảm chú ý độ tuổi đầu tiểu học

  Những năm gần đây,tăng động giảm chú ý (ADHD) là một vấn đề đ-ợc chú ý vàquan tâm rộng rãi. Trẻmắc ADHD không thể tậptrung lâu vào bài tập,không thể ngồi yên, hành động thiếu suy nghĩ, và hiếm khi hoàn thành đ-ợc thứ gì đó. Nếu không đ-ợc điều trị, rối loạncó thể ảnh h-ởng lâu dài đến khả năng kết bạn,học tập hay công việc của trẻ.[36, 1] ...

  pdf129 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Mức độ biểu hiện trí tuệ xúc cảmĐề tài Mức độ biểu hiện trí tuệ xúc cảm

  Mở đầu: Trí tuệ xúc cảm là một thành tố trí tuệ mới được phát hiện vào đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Nó nhanh chóng nhận được sự chú ý của các nhà chuyên môn, đặc biệt là các nhà giáo dục, bởi ảnh hưởng của trítuệ xúc cảm đối với sự thành công của con người. Con người thành đạt trong cuộc sống ngày nay không chỉ có kiến thức sâu rộng, khả...

  pdf29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức.cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thứcĐề tài Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức.cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức

  Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng th...

  docx12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuậtĐề tài Năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuật

  Hoạt động của giáo viên biểu hiện ở tất cả các hình thức khác nhau của công tác sư phạm nhưng nhìn chung ở hai dạng đặc trưng: Công tác dạy học và công tác giáo dục. Tuy nhiên, sự phân chia này cũng chỉ là tương đối vì khi tiến hành công tác dạy học thì cũng đã đạt mục đích giáo dục. Ngược lại, muốn giáo dục thì cũng phải dựa trên cơ sở dạy học. Vả...

  docx17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 2524 | Lượt tải: 5

 • Tứ Vô Lượng TâmTứ Vô Lượng Tâm

  Con đường Bồtát bắt đầu khi người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Tâm này còn gọi là tâm bồ đề, và phát tâm bồ đềtức là phát nguyện tựgiải Khi người thiện nam thiện nữ pháttâm bồ đềnhưvậy là đã trởthành Bồtát, bắt đầu tập sựcon đường Bồtát. Tâm bồ đề đương nhiên là đặt trên lòng thương yêu chúng sinh vô ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 974 | Lượt tải: 1