• Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Khoa học ở trường tiểu họcVận dụng dạy học khám phá trong dạy học Khoa học ở trường tiểu học

  Phát huy tính tích cực của học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng mà nền giáo dục đang đặt ra. Để đạt được mục tiêu đó, cần đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên tạo cơ hội để người học tự do thám hiểm và khám phá những điều kì diệu xung quanh. Dạy học thông qua khám phá là một trong các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích trẻ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế ma trận nội dung - năng lực trong phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thôngThiết kế ma trận nội dung - năng lực trong phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thông

  Định hướng dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2025 đã đặt ra những yêu cầu đối với giáo viên về năng lực nghề nghiệp, đặc biệt khả năng phát triển chương trình giáo dục nói chung và chương trình nhà trường nói riêng phù hợp với đối tượng người học. Bài báo đề xuất một hỗ trợ kĩ thuật để phát triển chươ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thôngThiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

  Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam chuyển từ coi trọng đánh giá tổng kết sang coi trọng đánh giá quá trình và hướng vào năng lực người học. Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để có thể đánh giá xác thực được năng lực của học sinh trong quá trình dạy học?”. Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất quy trình thiết kế và sử dụng Rubrics t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

 • Dạy học yếu tố hình học ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinhDạy học yếu tố hình học ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinh

  Dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh là yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Năng lực Toán học là một loại hình năng lực chuyên môn, gắn liền với môn học. Một thành tố của năng lực Toán học là năng lực tư duy và lập luận Toán học. Dạy Toán là phải dạy tư duy. Việc dạy học theo hướng rèn luyện năng lực tư duy và lập lu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 0

 • Dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo hướng hình thành năng lực cho học sinhDạy học môn Toán ở trường phổ thông theo hướng hình thành năng lực cho học sinh

  Bài viết trình bày một số vấn đề về năng lực, sự khác biệt giữa dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và dạy học theo hướng tiếp cận nội dung cho học sinh. Nhóm tác giả nêu lên 7 nhóm năng lực cần hình thành cho học sinh khi dạy học môn Toán là: Năng lực phán đoán, năng lực mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát; Năng lực xây dựng các kh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 2

 • Dạy học Lượng giác trong Chương trình Toán phổ thông hiện hànhDạy học Lượng giác trong Chương trình Toán phổ thông hiện hành

  Bài viết làm rõ tiến trình dạy học Lượng giác ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong chương trình môn Toán hiện hành thông qua việc phân tích những ưu điểm và hạn chế của bốn giai đoạn dạy học Lượng giác của chương trình môn Toán phổ thông hiện nay.Trên cơ sở đó, đã chỉ ra một số điểm cần chú ý trong dạy học nội dung Lượng giác chươ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 1

 • Phát triển năng lực tính toán qua hệ thống các dạng bài tập Hoá học cho học sinh Lớp 8 ở trường trung học cơ sởPhát triển năng lực tính toán qua hệ thống các dạng bài tập Hoá học cho học sinh Lớp 8 ở trường trung học cơ sở

  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực giúp người học thực hiện các hoạt động vận dụng kiến thức. Học sinh sử dụng các kĩ năng và thể hiện thái độ của họ một cách hiệu quả. Phát triển năng lực tính toán góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy hóa học là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục.Thông qua việ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0

 • Dạy học phát triển năng lực Toán cho học sinh trung học cơ sởDạy học phát triển năng lực Toán cho học sinh trung học cơ sở

  Toán học là môn khoa học cơ bản, công cụ quan trọng trong giáo dục để phát triển tư duy, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề hiệu quả. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã khẳng định rằng, thành công trong học Toán vào những năm ở trường phổ thông có vai trò quan trọng cung cấp cho học sinh các kĩ năng cần thiết để học tiếp ở những bậc cao hơn hoặc tham ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 3

 • Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở trung học cơ sở theo quan điểm tích hợpChuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở trung học cơ sở theo quan điểm tích hợp

  Bài viết trang bị cho giáo viên dạy Toán nền tảng lí luận làm cơ sở cho việc nhìn nhận tư tưởng dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở trên quan điểm tích hợp. Về mặt thực tiễn, bài viết chú trọng một số định hướng cho hoạt động trải nghiệm tìm tòi các tình hướng thực tiễn nhằm thực hiện các chức năng dạy học Toán theo quan điểm tích hợp, ba...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 1

 • Phát triển chương trình ở cấp độ lớp học (Minh họa thông qua mạch kiến thức Hình học ở Trung học cơ sở)Phát triển chương trình ở cấp độ lớp học (Minh họa thông qua mạch kiến thức Hình học ở Trung học cơ sở)

  Một trong những xu hướng được quan tâm trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông là tăng quyền tự chủ của các địa phương, nhà trường trong triển khai thực hiện chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông - chương trình tổng thể (ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018) được xây dựng theo hướng mở, với tinh thần: “Bảo đảm định hướng thống nhất...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0