• Calibration and verification of a hydrological model using event dataCalibration and verification of a hydrological model using event data

  The topic of calibration and verification of rainfall-runoff model has been subject of many researches. However, most of the researches using the continuous data for this task, while in the conditions of Vietnam, it is difficult to collect the sub-day continuous data. This leads to the need for methods that can calibrate and verify the model parame...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0

 • Fishing ground forecast in the offshore waters of CentralVietnamFishing ground forecast in the offshore waters of CentralVietnam

  Abstract. This paper specifies that research, analysis and estimate on marine environmental and biological conditions are very important for fishing ground forecast in offshore waters. The multi-variate regression equations among Catch Per Unit Efforts (CPUE), temperature structures and primary production have been established and used for monthl...

  doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệtỉnh Quảng BìnhĐề tài Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệtỉnh Quảng Bình

  Lũ lụt miền Trung nói chung và trên lưu vực sông Nhật Lệnói riêng là một trong những tai biến tựnhiên, thường xuyên đe dọa cuộc sống của người dân và sựphát triển kinh tếxã hội trong vùng. Vào những năm cuối thếkỷ XX, đầu thếkỷXXI thiên tai lũlụt đã liên tiếp xảy ra ởlưu vực sông Nhật Lệ. Đặc biệt trận lũ lịch sửvào tháng XI/1999 đã gây...

  pdf10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tổng quan về mô hình ETA và áp dụng dự báo bão ở Việt NamĐề tài Tổng quan về mô hình ETA và áp dụng dự báo bão ở Việt Nam

  Việt Nam là n-ớc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mỗi năm n-ớc ta có khoảng 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh h-ởng trực tiếp đến n-ớc ta, gây ra những thiệt hại nặng nề vê ng-ời và của. Hiện nay cùng với sự biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều cơn bãoc-ờng độ mạnh có quĩ đạo phức tạp gây nhiều khó khăn trong công tác dự báo...

  pdf82 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa rams và áp dụng dự báo quỹ đạo bão trên biển đôngĐề tài Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa rams và áp dụng dự báo quỹ đạo bão trên biển đông

  Ngày nay ngành công nghệthông tin phát triển mạnh mẽ, nhờ đó các mô hình dựbáo thời tiết sốtrịcũng phát triển. Cùng với sựphát triển của môhình số, dựbáo tổhợp đã và đang trởnên rất phổbiến trên thếgiới. Bản chất của dựbáo tổhợp là sửdụng kết quảtừnhiều dựbáo thành phần khác nhau để đưa ra một kết quảdựbáo tối ưu nhất. Tuy nhiên, phương pháp...

  pdf83 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa của mô hình hrm cho khu vực Đông Bắc BộLuận văn Đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa của mô hình hrm cho khu vực Đông Bắc Bộ

  Mô hình HRM (High resolution Regional model) đã được tiến hành chạy nghiệp vụ từ năm 2001 tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và các sản phẩm của nó đã ngày càng trở nên quan trọng trong công tác dự báo nghiệp vụ hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay việc đánh giá khả năng dự báo của mô hình HRM vẫn còn hạn chế. Các dự báo viên vẫn ...

  pdf142 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tổng quan về sol khí và mô hình RegcmĐề tài Tổng quan về sol khí và mô hình Regcm

  Ngày nay nghiên cứu các tác động ảnh hưởng tới khí hậu và biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề quan trọng của khí tượng và ngày càng được nhiều nhà khoa học quan tâm. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng thành phần hóa học của khí quyển đã thay đổi và chúng có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các điều kiện thời...

  pdf81 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nghiên cứu ứng dụng mô hình mm5 vào dự báo thời tiết mùa mưa khu vực nam trung bộLuận án Nghiên cứu ứng dụng mô hình mm5 vào dự báo thời tiết mùa mưa khu vực nam trung bộ

  Phương pháp dự báo thời tiết bằng mô hình số đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Chất lượng dự báo của các mô hình số không ngừng được cải tiến và đã trở thành phương pháp dự báo chủ lực trong nghiệp vụ dự báo thời tiết ở các nước phát triển. Đặc biệt là dự báo định lượng về mưa, phương pháp dự báo bằng mô hì...

  pdf88 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 4

 • Luận án Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dựbáo mưa bằng mô hình HM ở Việt NamLuận án Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dựbáo mưa bằng mô hình HM ở Việt Nam

  Mưa là một yếu tốthời tiết quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống kinh tếxã hội. Mưa là kết cục của sựhòa hợp nhiệt động giữa ba yếu tốquan trọng nhất là gió, nhiệt và ẩm nên biến động rất mạnh theo không gian và thời gian. Nhưvậy, một mô hình muốn dựbáo tốt mưa cần đồng thời dựbáo tốt cảba yếu tốnày và ngược lại nếu mô hình dựbáo mưa...

  pdf151 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1194 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tốkhí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động và thống kêLuận án Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tốkhí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động và thống kê

  Các điều kiện khí hậu vào tháng sau, mùa sau hay năm sau luôn được quan tâm khi con người đềra những kếhoạch dài hạn trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, trong kinh tế, xây dựng, du lịch, Mức độthành công của những hoạt động xã hội này phụthuộc rất nhiều vào việc mùa sau sẽnóng hay lạnh hơn, mưa nhiều hay ít hơn, hạn hán hay lũlụt có thểxảy...

  pdf166 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 0