• Đề tài Những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậuĐề tài Những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu

  Hơn 30 năm trước James Lovelock nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu trái đất và khả năng cân bằng tự nhiên môi trường duy trì và phát triển sự sống. Ông gọi nó là GAIA và lý thuyết này nhanh chóng được thừa nhận. James Lovelock nhận ra rằng con người đã đối xử tệ bạc với trái đất (bằng cách khai thác tài nguyên và trả lại cho trái đất những điều ...

  doc18 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị - Kết quả điều tra năm 2008Đề tài Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị - Kết quả điều tra năm 2008

  Dự án "Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nôngthôn tỉnh Quảng Trị" được thực hiện năm2008-2009, tập thểtác giảcông trình này đã tiến hành thu thập mẫu nước phục vụ việc đánh giá chất lượngnước sinh hoạt vùng nôngthôntỉnhQuảng Trịbao gồm: − Đo 500 mẫu nền gồm 9yếu tố: màu sắc, mùi,vị, nhiệt độ, độmặn, độdẫn điện, DO, pH, độ đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đánh giá tác động công trình đến bức tranh thủy động lực khu vực cửa sông ven bờ Bến Hải, Quảng TrịĐề tài Đánh giá tác động công trình đến bức tranh thủy động lực khu vực cửa sông ven bờ Bến Hải, Quảng Trị

  Trong những năm gần đây các hoạt động kinh tế, du lịch biển phát triển mạnh, nhiều các công trình được xây dựng ởvùng cửa sông ven biển nhưcầu, cảng, kè chắn sóng. đã phần nào tác động đến các yếu tốthủy động lực trong vùng. Các tác động này có thểtheo hướng tích cực nhưchống bồi lấp luồng tàu, bảo vệcác vùng xung yếu hoặc cũng có thể...

  pdf8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1399 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng TrịĐề tài Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng Trị

  Trong bài toán nghiên cứu thủy thạch động lực, các tham sốcủa trầm tích và biến động của nó có tầm quan trọng đặc biệt. Các tham sốnày và sựbiến động của chúng theo không gian và thời gian không chỉcho ta cách nhìn nhận về các diễn biến hình thái có thểxảy ra tại khu vực nghiên cứu, mà còn cung cấp thông tin quan trọng làm đầu vào cho ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông CầuĐề tài Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông Cầu

  Tài nguyên nước gắn liền với các hoạt động đời sống của con người và các ngành kinh tế khác. Sựphân bốkhông đều theo cảkhông gian và thời gian của tài nguyên nước đã tác động đến nhu cầu và bài toán cung cấp nước. Thêm vào đó, sựcạnh tranh sửdụng nước ngày càng tăng cao giữa các ngành do tốc độtăng dân số, công nghiệp và đô thịhóa. Vì ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Kết quả ứng dụng mô hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh - Tỉnh Quảng BìnhĐề tài Kết quả ứng dụng mô hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh - Tỉnh Quảng Bình

  Lưu vực sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Bình, có diện tích 4860 km [1]. Trên các sông suối của lưu vực sông Gianh chỉcó duy nhất trạm Đồng Tâm trên sông Rào Nậy tiến hành đo lưu lượng dòng chảy liên tục 20 năm (1962-1981). Sau năm 1981, không có trạm thủy văn nào trên lưu vực tiến hành đo lưu lượng nữa. Trong khi đó, mạng lưới trạm đo mưa ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu công nghệ dự báo lũ hệ thống sông Bến Hải và Thạch Hãn sử dụng mô hình MIKE 11Đề tài Giới thiệu công nghệ dự báo lũ hệ thống sông Bến Hải và Thạch Hãn sử dụng mô hình MIKE 11

  Hiện nay, công tác dựbáo tác nghiệp mưa lũcho các hệthống sông toàn quốc được thực hiện tại các đơn vịtrực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (TT KTTVQG). Ngoài các cơquan thuộc TT KTTVQG còn có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu như: Viện Khoa học Khí tượng Thuỷvăn và Môi trường thuộc BộTài Nguyên và...

  pdf8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ hợp lũ và điều tiết lũ liên hồ chứa sông BaĐề tài Tổ hợp lũ và điều tiết lũ liên hồ chứa sông Ba

  Để có thể xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồchứa trên lưu vực sông Ba, cần xác định dòng chảy lũ đến các hồchứa, tương ứng với từng trận lũ. Do vịtrí địa lý, điều kiện mặt đệm và khí hậu thuỷvăn, sựxuất hiện lũtrên các nhánh của hệthống sông Ba không đồng bộvà khá phức tạp. Vì vậy cần thiết tổhợp lũ đến các hồchứa làm đầu vào cho ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng TrịĐề tài Tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị

  Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Trịbước vào giai đoạn đổi mới và phát triển kinh tếtheo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên cần huy động mọi tiềm năng lao động của con người và tài nguyên thiên nhiên. Bởi vậy, việc kiểm kê, đánh giá lại tiềm năng thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước trởnên cần thiết và cấp bách. Bài báo này công b...

  pdf13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 2

 • Ứng dụng mô hình MIKE - NAM diễn toán quá trình lũ đến các hồ chứa sông BaỨng dụng mô hình MIKE - NAM diễn toán quá trình lũ đến các hồ chứa sông Ba

  Để sử dụng và khai thác hiệu quảtài nguyên nước, các hồchứa trên lưu vực sông Ba đã được xây dựng [2].Hệthống hồchứa lưu vực sông Ba chỉra trên hình 1. Trong vận hành liên hồchứa, dựbáo lũ đến hồchứa có vai trò rất quan trọng, nócho phép hạthấp mực nước trước lũ, nâng cao hiệu quả cắt lũcủa các hồchứa. Mặtkhác lũdo mưa sinh ra ởkhu giữ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0