• Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMCBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC

  GÓC ĐỘ TRUYỀN THÔNG . Dựa vào sự thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của đối tượng trước và sau khi nhận thông điệp. Mức độ trung thành với SPDV được truyền thông. Quá trình thay đổi có thể dựa vào: quá trình nhận thức: nhận biết, hiểu, ưa chuộng, hành động mua, trung thành. GÓC ĐỘ KINH TẾ . Tiêu chí doanh thu và lợi nhuận: mức độ tăng...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thôngBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông

  Phương tiện IMC Mỗi phương tiện là một kênh truyền thông các những đặc thù riêng, nhắm đến các đối tượng nhận tin khác nhau, mức độ tiếp cận và bao quát thị trường với phạm vi địa lý khác nhau. Đặc biệt các phương tiện có các hình thức và phương thức khác nhau để thu hút và nâng cao số độc giả Hoạch định chiến lược PT IMC là một hoạt động ...

  pdf71 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketingBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing

  SÁNG TẠO THÔNG ĐiỆP Một trong những nội dung quan trọng của IMC là sáng tạo thông điệp. Bởi thông điệp là yếu tố quan trọng tạo ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của CCNT. Thông điệp sáng tạo cao sẽ khơi dậy nhận thức, cảm xúc và hành vi của CCNT đối với thương hiệu sản phẩm và hình ảnh DN. Để thực hiện nhiệm vụ trên đòi hỏi nhà qu...

  pdf73 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thôngBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông

  MỤC TIÊU CHƯƠNG 3 1. Phân tích cách thiết lập và nội dung các bước trong lập kế hoạch IMC 2. Phân tích giá trị của thiết lập mục tiêu IMC trong quá trình lập kế hoạch IMC 3. Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa mục tiêu truyền thông và mục tiêu kinh tế trong IMC 4. Phân tích các phương pháp xác lập mục tiêu IMC

  pdf32 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketingBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing

  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG 1 Điểm khởi đầu của quá trình truyền thông 2 Cơ sở (thông tin) xây dựng kế hoạch chiến lược (IMC), thông điệp và kênh/phương tiện truyền thông 3 Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong việc tiếp cận công chúng nhận tin mục tiêu TÂM LÝ HỌC Truyền thông marketing nghiên cứu các khía cạnh chi phối đến nhận thức, ...

  pdf65 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về Truyền thông marketing tích hợpBài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về Truyền thông marketing tích hợp

  CÁCH THỨC NGƯỜI LÀM MKT SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI -Cho phép DN giao giao tiếp KH theo theo cách thức phù hợp - Gắn kết khách hàng với DN thông qua các phương pháp thu hút - Cho phép DN và KH hiểu biết được phản ứng của mỗi bên về sản phẩm thương hiệu -Cho phép KH có thể tương tác với nhau và với DN -Hỗ trợ thông tin quan trọng với khách hàng ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng - Ngô Minh CáchBài giảng Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng - Ngô Minh Cách

  PHÂN LOẠI CÁC MỐI QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG • Nhóm quan hệ giao dịch thương mại trực tiếp: khách hàng, các nhà cung cấp, nhà phân phối, các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm . • Nhóm quan hệ pháp luật và nghĩa vụ: chính quyền tòa án, viện kiểm sát, công an, quốc hội, cơ quan chủ quản, cơ quan thuế, bảo hiểm • Nhóm quan hệ đầu tư tài chính:...

  pdf47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng - Ngô Minh CáchBài giảng Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng - Ngô Minh Cách

  KHỦNG HOẢNG VÀ QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG Khái niệm khủng hoảng:  Khủng hoảng là một sự thay đổi đột ngột hoặc là nguyên nhân của một quá trình, dẫn đến một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết ngay lập tức.  Theo tạp chí kinh doanh Havarrd (Havarrd business review) : khủng hoảng là một tình thế đã đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện - Ngô Minh CáchBài giảng Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện - Ngô Minh Cách

  KHÁI NIỆM Tổ chức sự kiện( Events) là quá trình kết hợp các hoạt động lao động với các tư liệu lao động ,thực hiện các dịch vụ trong một không gian và thời gian cụ thể, đảm bảo toàn bộ các công việc chuẩn bị và các hoạt động triển khai cuả một sự kiện nào đó diễn ra đúng kế hoạch, nhằm chuyển tới đối tượng tham dự sự kiện những thông điệp ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí - Ngô Minh CáchBài giảng Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí - Ngô Minh Cách

  CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ Thông tin và tuyên truyền Bình luận ( Định hướng & giáo dục) Giám sát, phản biện xã hội ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ Nhu cầu về thông tin và giao tiếp của xã hội phát triển mạnh mẽ Sự phát triển của cách mạng khoa học – kỹ thuật và công nghệ Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Sự phát triển của...

  pdf92 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0