• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 9: Chức năng lãnh đạoBài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 9: Chức năng lãnh đạo

  Nội dung chính: Những cở sở của quyền lực Nhà lãnh đạo Các lý thuyết về hành vi Các lý thuyết lãnh đạo tình huống I. Những cơ sở của quyền lực: Quyền lực chính thức/ vị trí: là quyền lực dựa vào chức danh chính thức của người lãnh đạo trong hệ thống chức vụ của tổ chức. Quyền lực tham chiếu/ cá nhân: là quyền đưa ra những chỉ dẫn liên ...

  pptChia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Lãnh đạoBài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Lãnh đạo

  MỤC TIÊU CHƯƠNG Khái niệm lãnh đạo Lý thuyết về đặc điểm lãnh đạo Lý thuyết về hành vi lãnh đạo Cách tiếp cận lãnh đạo tình huống Một số phong cách lãnh đạo hiện đại và cách xây dựng niềm tin trong lãnh đạo thực hành KHÁI NiỆM LÃNH ĐAO Định nghĩa: Thực chất của sự lãnh đạo là sự tuân thủ Lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi Lãnh đạo là chỉ dẫ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Kiểm soát tác nghiệpBài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Kiểm soát tác nghiệp

  KIỂM SOÁT NHÂN LỰC KSNL có nhiệm vụ phối hợp tổng thể các hoạt động QT ở các bộ phận SD nlực cũng như trợ giúp nhà QTNL bằng việc ccấp t.tin và trợ giúp QĐ Phối hợp các KH bộ phận khác nhau đánh giá và xác định nhu cầu về nlực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức Chức năng KIỂM SOÁT TUYỂN DỤNG KS quy trình tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nguồn nhân lực - Đề tài: Thiết kế và phân tích công việc - Nguyễn Xuân CôngBài thuyết trình Quản trị nguồn nhân lực - Đề tài: Thiết kế và phân tích công việc - Nguyễn Xuân Công

  I. KHÁI NIỆM CÔNG VIỆC MỘT SỐ KHÁI NIỆM Nhiệm vụ: biểu thị từng hoạt động riêng biệt với tính mục đích cụ thể mà mỗi người lao động phải thực hiện. VD: soạn thảo văn bản, trả lời điện thoại Vị trí (vị trí làm việc): biểu thị tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi cùng 1 người lao động VD: tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi một nhân viên máy tín...

  ppt20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - Nguyễn Vĩnh GiangBài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - Nguyễn Vĩnh Giang

  Nội dung sự phân chia trách nhiệm QTNL trong tổ chức Vai trò quyền hạn cán bộ chuyên trách về nhân lực sự phân chia trách nhiệm Trách nhiệm này thuộc về ai ? 1.người quản lý và lãnh đạo các cấp : trực tiếp và thường xuyên 2.bộ phận chức năng về nguồn nhân lực =>cần sự phối hợp : bộ phận chức năng thiết kế chương trình nhân lực và các nhà q...

  ppt12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Thuyết trình về chi phí chất lượng sản phẩmThuyết trình về chi phí chất lượng sản phẩm

   Chi phí phòng ngừa + Chi phí kế hoạch chất lượng: Chi phí để triển khai và áp dụng chương trình quản lý chất lượng + Chi phí thiết kế sản phẩm: Chi phí thiết kế sản phẩm với các đặc tính chất lượng nhất định. + Chi phí quá trình: Chi phí đảm bảo quá trình sản xuất theo đúng yêu cầu. + Chi phí đào tạo: Chi phí dùng để đào tạo chương trình chấ...

  pptx13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 6: Chức năng kiểm soát - Phạm Kim ChiếnBài giảng Quản lý học - Bài 6: Chức năng kiểm soát - Phạm Kim Chiến

  1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT Khái niệm kiểm soát: Kiểm soát là quá trình giám sát, đo lường, đánh giá và điều chỉnh hoạt động nhằm đảm bảo sự thực hiện theo kế hoạch. Vai trò của kiểm soát: Giúp hệ thống theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi trường; Ngăn chặn các sai phạm có thể xảy ra trong quá trình quản lý; Đảm bảo thực thi...

  pptx37 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo - Phạm Kim ChiếnBài giảng Quản lý học - Bài 5: Chức năng lãnh đạo - Phạm Kim Chiến

  1.1.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LÃNH ĐẠO Khái niệm Theo nghĩa rộng, lãnh đạo là lôi cuốn người khác đi theo mình. → Xác định và truyền đạt được tầm nhìn, thể hiện các giá trị và tạo ra môi trường trong đó các mục tiêu có thể đạt được. Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội. → Bất kì ai cũng có thể lãnh đạo. Theo ...

  pptx49 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức - Phạm Kim ChiếnBài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức - Phạm Kim Chiến

  1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TỔ CHỨC Tổ chức là quá trình triển khai các kế hoạch (động từ tổ chức theo nghĩa rộng). Với tư cách một chức năng quản lý, tổ chức là quá trình sắp xếp nguồn lực con người và gắn liền với con người là các nguồn lực khác nhằm thực hiện thành công kế hoạch (động từ tổ chức theo nghĩa hẹp). Tro...

  pptx47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạchBài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

  1. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH Khái niệm: Kế hoạch là tổng thể các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để đạt được mục tiêu cho một hệ thống nhất định sau một giai đoạn nhất định. Nội dung cơ bản của kế hoạch: Mục tiêu kế hoạch: Phải đạt được? Giải pháp kế hoạch: Phải làm gì và làm thế nào? Công cụ kế hoạch: Nguồn lực? Ai thực hiện? Thời gian...

  pptx45 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 2