• An analysis of underlying constructs affecting the job satisfaction amongst accountantsAn analysis of underlying constructs affecting the job satisfaction amongst accountants

  The study aims to identify and measure factors affecting the job satisfaction amongst accountants in accounting service firms in Hanoi. Based on literature review and the results of some interviews, a total of 200 questionnaires were sent to research participants for recollection within 1 month; 145 of them met standard and were subject to analys...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 0

 • Impact efficiency of trade agreements on Vietnam’s rice exportImpact efficiency of trade agreements on Vietnam’s rice export

  This paper conducted an in-depth assessment on the efficiency of the impacts of trade agreements on rice exports during the period from 2000 to 2015. Based on the secondary data published by the General Statistics Office of Vietnam and the World Bank, the study employed random boundary gravity model to quantify the capacity of Vietnam to exploit ri...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0

 • Ước lượng tác động của chi phí xuất khẩu đến xuất khẩu Việt NamƯớc lượng tác động của chi phí xuất khẩu đến xuất khẩu Việt Nam

  Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt như hiện nay, chi phí sản xuất và chi phí xuất khẩu là hai nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và tăng trưởng xuất khẩu bền vững của các quốc gia đang phát triển. Bài viết nhằm tập trung ước lượng mức độ tác động của nhân tố chi phí xuất khẩu tác động đến gi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam

  Trong bối cảnh hiện nay, khối lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tăng mạnh theo thời gian, các cơ quan quản lý nhà nước điển hình là ngành hải quan đang thực hiện phương thức quản lý dựa vào mức độ tuân thủ pháp luật của chủ thể là doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo tạo thuận lợi và an ninh thương mại, đồng thời giữ vững kỉ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0

 • Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong thị trường CPTPPTiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong thị trường CPTPP

  Nghiên cứu này phân tích tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bằng việc tính toán các chỉ số thương mại theo ngành hàng và thị trường, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: CPTPP là thị trường chính của nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên mức ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0

 • Phân tích lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EUPhân tích lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU

  Bài viết này nhằm mục đích đánh giá lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, đồng thời phân tích tính ổn định và tính xu thế của lợi thế so sánh trong giai đoạn 2003-2018. Kết quả cho thấy: (i) Việt Nam có lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu trong nhóm nông sản theo mã HS trong hệ thống hài hòa thuế quan gồm: C...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0

 • Tác động của nhận thức về động cơ xuất khẩu đến lựa chọn thị trường Asean+3 để xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamTác động của nhận thức về động cơ xuất khẩu đến lựa chọn thị trường Asean+3 để xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm xác định nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của động cơ xuất khẩu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Asean+3. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào nghiên cứu của Damoah (2011), Lisa (2005) và được kiểm định bằng phương pháp hồi quy bội. Thông qua khảo sá...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo ngành vận tải hàng không T8-2019Báo cáo ngành vận tải hàng không T8-2019

  Xu thế tăng trưởng ngành Ngành vận tải hàng không Việt Nam thể hiện tính ưu việt về tương quan thời gian – giá thành vận chuyển so với các loại hình như đường bộ, đường sắt và đường thủy, ngoài ra được hưởng lợi không nhỏ từ địa hình Việt Nam trải dài, chủ yếu là đồi núi thấp, nhiều sông ngòi. Mặc dù tiềm năng tăng trưởng tươi sáng, trong ngắn ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Lừng Thị Kiều OanhBài giảng Nghiệp vụ hải quan - Lừng Thị Kiều Oanh

  1. "Hải quan" là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Luật Hải quan và thu thuế hải quan và thuế khác. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm thi hành các luật lệ khác có liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển hay lưu kho hàng hoá. (Công ước Kyoto) 2. “Nghiệp vụ hải quan” là tất cả mọi hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm so...

  pdf47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 1

 • Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi CCục Hải quan Tây Đô, Thành phố Cần ThơẢnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi CCục Hải quan Tây Đô, Thành phố Cần Thơ

  Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử tại chi Cục Hải quan Tây Đô, là cơ sở cho việc đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về dịch vụ, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến và thủ tục Hải quan điện...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 0