• Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 10 năm 2020Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 10 năm 2020

  77096.10-2020 Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion dùng để tách chiết Omega-3,6,9 trong mỡ cá basa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long/ ThS. Lê Thị Thanh Xuân, PGS.TS .Hồ Sơn Lâm; TS. Cù Thành Sơn; ThS. Nguyễn Minh Thảo; ThS. Nguyễn thị Hồng Hạnh - Đồng Tháp - Trường Đại học Đồng Tháp, 2019 - 03/2017 - 02/2019. (Đề tài cấp Bộ) Nghiên cứu ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 10 năm 2019Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 10 năm 2019

  20802. Nghiên cứu xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh/ PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả - Hà Tĩnh UBND Tỉnh Hà Tĩnh, (Đề tài cấp Tỉnh/ Thành phố) Đã xác định được thực trạng và các yêu tố nguy cơ dẫn đến dịch bệnh LMLM ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Báo cáo...

  pdf63 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 9 năm 2020Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 9 năm 2020

  73459.09-2020. Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam trung bộ và Tây nguyên/ TS. Lương Hữu Dũng, PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển; ThS. Châu Trần Vĩnh; ThS. Trần Đức Thiện; ThS. Nguyễn Thị Thu Bình; KS. Lê Hữu Hoàng; ThS. Trần Thị Thu Hằng; ThS. Văn Thị Hằn...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 9 năm 2019Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 9 năm 2019

  KQ015440. Nghiên cứu sản xuất tinh bột trơ từ gạo tấm làm nguyên liệu cho chế biến thực phẩm/ PGS.TS. Nguyễn Duy Lâm - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, (Đề tài cấp Bộ) Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tinh bột trơ từ gạo tấm quy mô phòng thí nghiệm và quy mô 100 kg nguyên liệu/mẻ. Chế tạo, lựa chọn, lắp đặt, vận h...

  pdf70 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 8 năm 2020Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 8 năm 2020

  73213.07-2020. Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng và áp dụng tại Việt Nam/ ThS. Hoàng Thị Thanh Hà, ThS. Bùi Ngọc Tân; CN. Nguyễn Trung Kiên; ThS. Hoàng Thị Kim Chi; ThS. Lê Thu Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm; ThS. Lê Thị Thanh Huyền; CN. Đoàn Ngọc Chánh; CN. Nguyễn Thị Ngọc Lan; ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai - Hà Nội - Vụ Thống kê ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 8 năm 2019Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 8 năm 2019

  DT.047/18. Nghiên cứu xây dựng các bài đo và bộ công cụ đo kiểm đánh giá các lỗ hổng bảo mật với thiết bị IP camera/ TS. Cao Minh Thắng - Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, (Đề tài cấp Bộ) Xây dựng các bài đo và từ đó lựa chọn các công cụ phù hợp để xây dựng bộ công cụ đo kiểm đánh giá các lỗ hổng bảo mật, chủ động trong công t...

  pdf62 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 7 năm 2020Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 7 năm 2020

  73413. 07-2020. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị nhận dạng vân tay cơ động dùng cho cảnh sát/ TS. Nguyễn Thành Biên, ThS. Lê Hải Triều; ThS. Nguyễn Quốc Lam; ThS. Nguyễn Thành Chung; ThS. Nguyễn Toàn Thắng; ThS. Nguyễn Đức Vinh; TS. Nguyễn Thị Hương Thủy; TS. Phạm Vĩnh Tuệ; KS. Trần Lê Phương; KS. Nguyễn Khoa Bảo - Hà Nội - Viện Kỹ t...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 7 năm 2019Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 7 năm 2019

  104.99.2016.29. Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh/ PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm - Trường Đại học Quy Nhơn, (Đề tài cấp Quốc gia) Tổng hợp và biến tính nitrua tantan nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 6 năm 2020Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 6 năm 2020

  73324.06-2020. Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long - Áp dụng thí điểm cho tỉnh An Giang/ TS. Cấn Thu Văn, ThS. Bùi Văn Hùng; ThS. Vũ Thị Vân Anh; ThS. Nguyễn Văn Nam; ThS. Ngô Chí Tuấn; ThS. Bùi Quốc Nguyên; ThS. Cấn Thế Việt; ThS. Nguyễn Vĩnh An; PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn; CN. Lưu Văn Ninh ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0

 • Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 6 năm 2019Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Số 6 năm 2019

  Đo lường rủi ro thị trường trong đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ PGS.TS Trần Trọng Nguyên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (Đề tài cấp Bộ) Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về đo lườ ng rủi ro thi ̣trườ ng trong đầu tư tài chính trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng phương pháp phân tích và đo lườ ng rủi ro th...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0