• Xây dựng thư viện hạt nhân - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện đại học Việt NamXây dựng thư viện hạt nhân - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện đại học Việt Nam

  Thư viện là một bộ phận hợp thành trường đại học, là nhân tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học. Trong nhiều năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, diện mạo và hoạt động của thư viện các trường đại học tại Việt Nam đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng nguồn nhân lực ở thư viện thành phố Hà NộiXây dựng nguồn nhân lực ở thư viện thành phố Hà Nội

  I. Nguồn nhân lực Thông tin Thư viện trong thời đại mới 1. Vai trò của nguồn nhân lực Thông tin Thư viện Nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Nguồn nhân lực, nhất là những người có tài có đức là vốn quý của quốc gia, dân tộc, có khả năng thay đổi vận mệnh của đất nước. Thân Nhân Trung – Tiến sĩ thời Lê đã viết “Hiền t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nayVấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

  Trong những năm gần đây cùng với xu hướng toàn cầu hoá và xu hướng hiện đại hoá trong phạm vi lĩnh vực hoạt động thư viện, chuẩn hoá đã nổi lên là một vấn đề được cộng đồng thư viện thông tin quan tâm. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, sự gia tăng các nguồn tài liệu, thông tin số, sự xuất hiện thư viện số đã khiến cho các thư viện khôn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0

 • Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internetVai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

  Internet từ khi ra đời đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có nghề thư viện thông tin. Trong bài viết này tác giả nêu sự phát triển của internet cũng như ảnh hưởng của nó đến hoạt động thư viện thông tin từ đó xác định vai trò nổi bật của cán bộ thư viện trong xã hội thông tin và kỷ nguyên internet. Trên cơ sở phân tích tình hì...

  pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện sốTóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  1. MỞ ĐẦU Hiện nay, thư viện số là một trong những hướng nghiên cứu chính về công nghệ thông tin trên thế giới. Bài toán tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số đang được nhiều nhà nghiên cứu về các ngành khoa học khác nhau như tin học, toán học và ngôn ngữ học quan tâm. Mục tiêu của bài báo là nhận được một số phương pháp có t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0

 • Thư viện số trong ngữ cảnh văn hoá xã hộiThư viện số trong ngữ cảnh văn hoá xã hội

  1. Mở đầu Mười năm gần đây, cách tìm kiếm và thu thập thông tin thay đổi đáng kể. Không cần phải ra khỏi nhà mà vẫn có thể truy cập được lượng thông tin lớn hiện sẵn có trực tuyến, được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp thông tin như: các thư viện số, NXB điện tử, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Thu thập thông tin không còn bị giới hạn trong các ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0

 • Thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nayThư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nay

  I. Sự ra đời của thư viện điện tử và lợi ích của thư viện điện tử Các thư viện truyền thống từ lâu đã là một phầ n của xã hội, nó mang thông tin và tri thức đến mọi người. Tuy nhiên ngày nay khi các máy tính cá nhân và mạng Internet đã đã làm thay đổi cách thức giao lưu của con người, khi mà từ máy tính cá nhân người ta có thể với tới các thôn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0

 • Luận văn chuyên ngành giáo dục họcLuận văn chuyên ngành giáo dục học

  GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƢ VIỆN HCMUTE Đồng hành cùng độc giả trên con đƣờng chinh phục tri thức Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trƣờng. Cung cấp thông tin Hình thức phục vụ  Nội dung phong phú  Đọc tại chỗ  Đa dạng loại hình  Mƣợn về nhà  Cập nhật thƣờng xuyên  Khai th...

  pdf136 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0

 • Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)

  1. Mở đầu Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Thông tin KH&CN được đánh giá là một tiềm năng đặc biệt quan trọng với đặc điểm là khi được sử ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 584 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữTập bài giảng tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 1. Khái niệm Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ là toàn bộ công tác cung cấp cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân những thông tin cần thiết từ tài liệu lưu trữ nhằm phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và các lợi ích chính đá...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0