• Đề tài Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ Điện thoại cố định đến năm 2010Đề tài Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ Điện thoại cố định đến năm 2010

  Dự báo là một công cụ đắc lực của công tác lập kế hoạch, chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, quy hoặch phát triển dịch vụ Viễn thông Để có được chiến lược phát triển đúng đắn, kế hoạch phát triển khả thi và biện pháp thực hiện hợp lý nhằm phát huy có hiệu quả các nguồn lực thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo các mục tiêu thì...

  docx85 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010Đề tài Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010

  Nền kinh tế nước ta hiện nay đã và đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế chịu sự điều chỉnh gắt gao của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng mạnh mẽ, c...

  docx72 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh công tác cứu trợ đột xuất ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh công tác cứu trợ đột xuất ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

  Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. CTXH nói chung và CTĐX xuất nói riêng cho những người chịu thiệt thòi, không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. CTĐX được xác định là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm dảm bảo tí...

  docx65 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 1